Muzika
  T’Shpëtuesit Dashuri Ndiej
  Poshtëshënimet
  Theme

  42

  T’Shpëtuesit Dashuri Ndiej

  Expressively

  1. T’Shpëtuesit dashuri

  Ndiej rreth meje nëpër bot’.

  Shpirti i Tij më ngroh

  Në çdo gjë që un’ shoh.

  [Chorus]

  Ai e di se do ta ndjek,

  Jetën Atij ia jap.

  T’Shpëtuesit dashuri

  Ndiej që Ai lirshëm ma fal.

  2. T’Shpëtuesit dashuri

  Ndiej që me but’si m’rrethon.

  Kur un’ në gjunj’ lutem,

  Paqja zemrën m’pushton.

  [Chorus]

  Ai e di se do ta ndjek,

  Jetën Atij ia jap.

  T’Shpëtuesit dashuri

  Ndiej që Ai lirshëm ma fal.

  3. T’Shpëtuesit dashuri

  Ndiej dhe un’ do marr bekim.

  Zemrën time ia jap;

  Do t’jet’ bariu im.

  [Chorus]

  Ai e di se do ta ndjek,

  Jetën Atij ia jap.

  T’Shpëtuesit dashuri

  Ndiej që Ai lirshëm ma fal.

  4. T’Shpëtuesit dashuri

  Duke bër’ shërbim, do ndaj.

  Kur shërbej bekohem.

  Kur jap, jam duke marr’.

  [Chorus]

  Ai e di se do ta ndjek,

  Jetën Atij ia jap.

  T’Shpëtuesit dashuri

  Ndiej që Ai lirshëm ma fal.

  Fjalët: Ralph Rodgers i Riu, 1936–1996; K. Newell Dayley, l. 1939; dhe Laurie Huffman, l. 1948

  Muzika: K. Newell Dayley, l. 1939

  © 1978, 1979 nga K. Newell Dayley. Përdoret me leje. All rights reserved. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

  Gjoni 15:10–12