Muzika
  T’Falënderoj Ty, At’ i Dashur
  Poshtëshënimet
  Theme

  9

  T’Falënderoj Ty, At’ i Dashur

  Rrjedhshëm

  1. T’falënderoj Ty, At’ i dashur në qiell,

  Për mir’sin’, mëshirën, dashurin’ Tënde.

  T’falënderoj për sh’pin’, prind’rit e dashur

  Dhe për çdo bekim që un’ gëzoj këtu.

  2. I mir’, i dashur ndihmom’ të jem çdo dit’,

  Të dëgjoj çfar’ më thot’ babi dhe mami.

  Në emër t’Jezusit të dashur, të mir’,

  Të kërkoj t’më bekosh dhe të më mbash bir.

  Fjalët: Anonim

  Muzika: George Careless, 1839–1932

  Efesianëve 5:20

  Alma 37:36–37