Muzika
  Kënga e Përshëndetjes
  Poshtëshënimet
  Theme

  130

  Kënga e Përshëndetjes

  Me hare

  Si je? (Si je?)* Si je? (Si je?)

  Ne të mir’presim ty. (Si je?)

  Si je? (Si je?) Si je? (Si je?)

  Që erdhe ndiejm’ gëzim.

  Në Fillore bashkë të jemi

  Dhe shok’ të veçant’ ne ty të të kemi.

  Si je? (Si je?) Si je? (Si je?)

  Ne të mir’presim ty.

  *Zgjidhni fëmijë për të kënduar fjalët përshëndetëse si përgjigje (shkrimi kursiv).

  Fjalët dhe muzika: Maurine Benson Ozment, 1932–2015. © 1968 IRI