Muzika
  Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’
  Poshtëshënimet
  Theme

  98

  Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’

  Me gjallëri

  1. Kam një familje k’tu në tok’.

  Me mua jan’ kaq të mir’.

  Me familjen time dua t’rroj në gjith’ përjetësin’.

  [Chorus]

  Familjet mund të jen’ bashk’ përgjithmon’

  Përmes planit t’Atit.

  Dua të jem me familjen në përjet’si,

  Dhe Zoti më ka treguar si.

  Zoti më ka treguar si.

  2. Ndërsa un’ jam ende fëmij’,

  Gatitem me maturi,

  Që t’mund të martohem në tempull për përjetësin’

  [Chorus]

  Familjet mund të jen’ bashk’ përgjithmon’

  Përmes planit t’Atit.

  Dua të jem me familjen në përjet’si,

  Dhe Zoti më ka treguar si.

  Zoti më ka treguar si.

  Shih edhe Himne, nr. 195.

  Fjalët: Ruth Muir Gardner, 1927–1999. © 1980 IRI

  Muzika: Vanja Y. Watkins, l. 1938. © 1980 IRI

  Doktrina e Besëlidhje 138:47–48

  Alma 37:35