Muzika
  Un’ Dua të Jem Misionar Tani
  Poshtëshënimet
  Theme

  90

  Un’ Dua të Jem Misionar Tani

  Me gjallëri

  1. Un’ dua të jem misionar tani.

  Nuk dua të pres gjersa t’rritem.

  I vogël sa jam të ndaj ungjillin,

  Sepse un’ kam një dëshmi timen vërtet.

  2. Un’ dua për kishën shok’ve t’u them

  Dhe që ajo më sjell lumturi.

  T’u them si ungjilli u rivendos,

  Si doli Libri i Mormonit në drit’.

  3. Prandaj tani misionar mund të jem.

  Nuk ka pse të pres gjersa t’rritem.

  Do jetoj çdo dit’ sa më mir’ t’mundem

  Dhe ata do ta shohin se kam një dëshmi vet’,

  Një dëshmi që ësht’ e imja vërtet.

  Fjalët dhe muzika: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015. © 1984 IRI

  Alma 32:23

  Romakëve 1:16

  Doktrina e Besëlidhje 4:2–3