Ingoa o te Kapi
  Footnotes

  Te
  Apiianga
  E Te Au
  Koreromotu

  A Te Akonoanga A Iesu Mesia
  O Te Aronga Tapu I Te Au Rā I Muri Nei

  Tei Roto I Te Reira Te Au Eeuanga Tei
  Orongaia Mai Kia
  Iosepha Timeti, Te Peroveta
  Ma Tetai Au Eeuanga Tei Topiriia Ki Reira
  E Tetai Au Peroveta
  I Muri Mai I Roto I Te Ruru Peresideni
  O Te Akonoanga

  Neneiia E
  Te Akonoanga A Iesu Mesia O Te
  Aronga Tapu I Te Au Rā I Muri Nei

  Salt Lake City, Utah, Marike 1998