2010
Statistisk rapport, 2009

Statistisk rapport, 2009

Det første presidentskap har utgitt følgende statistiske rapport for Kirken pr. 31. desember 2009.

Enheter i Kirken

Staver

2865

Misjoner

344

Distrikter

616

Menigheter og grener

28 424

Antall medlemmer i Kirken

Kirkens totale medlemstall

13 824 854

Nye registrerte barn i 2009

119 722

Antall døpte konvertitter i 2009

280 106

Misjonærer

Antall heltidsmisjonærer

51 736

Templer

Antall templer innviet i 2009

2 (Draper Utah og Oquirrh Mountain Utah)

Antall templer i drift

130

Tidligere funksjonærer på generalplan og andre fremtredende medlemmer som er gått bort siden april i fjor

Eldste Royden G. Derrick, emeritus generalautoritet; eldstene George I. Cannon, W. Don Ladd, Douglas J. Martin og Joseph C. Muren, tidligere medlemmer av De sytti; søster Colleen W. Asay, enke etter eldste Carlos E. Asay, emeritus generalautoritet; søster Jeanne C. Dunn, enke etter eldste Paul H. Dunn, emeritus generalautoritet; søster Jelaire C. Simpson, enke etter eldste Robert L. Simpson, emeritus generalautoritet; søster Jacqueline Y. Lawrence, hustru til eldste W. Mack Lawrence, tidligere medlem av De sytti; søster Betty N. Turley, hustru til eldste Richard E. Turley sr., tidligere medlem av De sytti; bror David S. King, tidligere rådgiver i Unge menns generalpresidentskap; søster Ann S. Reese, tidligere rådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap; bror Robert J. Matthews, spesialist på Joseph Smiths oversettelse av Bibelen; og bror Truman Madsen, filolog og tidligere leder for BYUs Jerusalem-senter.