2010
Det storartede aronske prestedømme

Det storartede aronske prestedømme

Det haster å oppfylle deres plikt overfor Gud. Jeg er sikker på at dere vil klare det.

David L. Beck

Det er en ære å få tale til Kirkens fantastiske unge menn i kveld. Jeg har hatt gleden av å møte mange av dere over hele verden. Deres entusiasme er smittsom.

Dere møter utfordringer med usedvanlig styrke og mot. Jeg vil uttrykke min kjærlighet og tillit til dere.

Dere inspirerer menneskene rundt dere mer enn dere aner. Hør på ordene fra en ung mann som ikke er medlem av Kirken, som prøver å beskrive sin venn som bærer Det aronske prestedømme: «Jeg kan merke at noe er annerledes med Luis… Denne gutten er slett ikke som andre. Det er bare noe man ser i ham… Jeg vet ikke engang hva det er, men han er annerledes enn alle andre. Det er noe man føler, ikke noe man ser. Man bare føler det.»

Det er noe svært viktig som skiller Luis og dere fra andre unge menn. Dere har mottatt Det aronske prestedømme. Det er en hellig gave, og mange forstår det ikke fullt ut. I kveld vil jeg hjelpe dere å oppdage for dere selv hvor storartet Det aronske prestedømme er.

I. Gud stoler på dere

Når Gud betror dere sitt hellige prestedømme, viser han dere stor tillit. Han vet at han kan stole på at dere bruker prestedømmet til å tjene andre, akkurat som han har betrodd andre unge menn å utføre noe av sitt viktigste arbeid.

Verden ville for eksempel ikke hatt Mormons boks mektige vitnesbyrd om Jesus Kristus om det ikke var for to unge menn som Gud stolte på. Mormon, profeten som samlet denne hellige opptegnelsen, var bare 10 år gammel da han fikk i oppdrag å iaktta og senere nedtegne sitt folks historie. Da han var 15 år, ble han «besøkt av Herren og fikk smake og kjenne Jesu godhet» (Mormon 1:15).

Mormons bok ble oversatt og utgitt av Joseph Smith, som ble kalt til dette store arbeid som 14-åring, da vår himmelske Fader og Jesus Kristus viste seg for ham.

President Thomas S. Monson har sagt: «Store ting blir forventet av dere… Herrens ord kommer som en fanfare til dere, til meg og til prestedømsbærere overalt: ”Derfor, la enhver lære sin plikt og med all flid virke i det embede han er kalt til” «Behovet for mot», Liahona, mai 2004, 54, 57).

II. Det nye Plikt overfor Gud-programmet

For å hjelpe dere å følge denne presserende oppfordringen har Kirken et nytt Plikt overfor Gud-program, slik president Henry B. Eyring bekjentgjorde tidligere i dag. Jeg er begeistret for dette programmet. Materiell vil bli sendt til deres biskoper og grenspresidenter fra og med juni. Dere skulle begynne å bruke det så snart dere mottar det.

Som diakon, lærer og prest vil dere delta i aktiviteter som vil hjelpe dere å utvikle åndelig styrke og lære å utføre deres prestedømsplikter. Hver aktivitet følger dette enkle mønsteret:

Først lærer dere om et prinsipp i evangeliet eller en prestedømsplikt. Dere finner ut hva deres himmelske Fader vil dere skal gjøre, og dere streber etter et åndelig vitnesbyrd om hvorfor det er viktig.

Dernest legger dere planer for å handle ifølge det dere har lært. Dere oppfordres til å basere deres planer på egne behov, omstendigheter og muligheter til å tjene andre. Dette er en storartet mulighet til å ta ansvar for deres egen vekst og utvikle åndelig selvhjulpenhet.

deler dere det dere lærer og opplever, med andre. Når dere gjør dette, vil dere styrke deres vitnesbyrd og utvikle tillit til menneskene rundt dere. Dere vil styrke deres evne til å snakke med andre om evangeliet.

Jeg er takknemlig mot en ung mann som fortalte meg om følgende erfaring. Han og en annen bærer av Det aronske prestedømme fikk i oppdrag å forrette nadverden for en mann som var bundet til hjemmet og svært syk. Da de kom hjem til ham, visste de ikke at den medisinske behandlingen hindret ham i å spise – selv et stykke av nadverdsbrødet. Etter å ha velsignet brødet rakte den unge mannen nadverden til den svake mannen. Han tok et stykke av det velsignede brødet, ventet litt og holdt det så mot leppene sine. Den unge mannen sa at da han så denne trofaste broren vise sin ærbødighet for nadverden, føltes det som om han så ham kysse Frelserens føtter. Han kunne se at han var glad i Ham.

Viktigheten av nadverden ble innprentet i denne unge mannen på en uforglemmelig måte den dagen. Dere vil få hellige opplevelser, akkurat som denne unge mannen.

Deres foreldre, ledere og quorumsmedlemmer spiller en viktig rolle i Plikt overfor Gud-programmet. Deres søndagsmøter i quorumet vil gi dere regelmessige muligheter til å lære, handle og dele med andre. Det nye Plikt overfor Gud-programmet vil hjelpe dere å utføre deres plikt overfor Gud og oppdage hvor storartet Det aronske prestedømme er.

III. Gjennomfør Oppfyll din plikt overfor Gud

I året som har gått, har jeg vært på en reise som for alltid har forandret mitt syn på dere og Det aronske prestedømme. Jeg gleder meg til at dere skal oppdage det jeg har oppdaget. Dere vil lære hvorfor Det aronske prestedømme er så viktig for dere og hvor viktig det er for Kirken. Dere vil forstå hvorfor det kalles en av prestedømmets «hovedgrupper» (se L&p 107:6). Dere vil få større forståelse av prestedømmets nøkler, englers betjening og det forberedende evangelium (se L&p 13; 84:26).

Satan vil ha dere til å tro at dere er for unge eller at det er for få av dere til å gjøre noe av betydning med Det aronske prestedømme. Ingen av delene er riktig.

Guds ord til Moses er til dere i dag: «Se, du er min sønn … og jeg har et verk for deg» (Moses 1:4, 6).

Han har gitt dere sin myndighet til å gjøre store ting. Når dere oppfyller deres plikt overfor Gud, vil dere styrke og velsigne deres familie. Dette er deres største prestedømsplikt. Hør hvordan en mor beskriver hvordan hennes sønn påvirker familien: «Leo har prestedømmet i vårt hjem, og det er en enorm velsignelse. Han er et godt eksempel for søsknene … Han sørger for at de alltid ber. Han deler ut nadverden på søndagene. Lillebroren ser ham. Han hjelper til … med familiebønn. Jeg vet at han vil fortsette å være til velsignelse når han blir eldre. Han vil kunne døpe sin yngre bror. Det er en trygghet og en gave for oss.»

Når dere oppfyller deres plikt overfor Gud, vil dere snakke med venner som ikke tilhører vår tro, og hjelpe dem å slutte seg til Kirken. Som en sann bror vil dere våke over og styrke dem. Dere vil vise vei i arbeidet med å redde andre unge menn som har kommet på avveier.

Når dere oppfyller deres plikt overfor Gud, vil dere være en kraft til det gode til alle tider og i alle omstendigheter. Deres rettferdige eksempel og trofaste prestedømstjeneste vil være en effektiv måte å innby alle som kjenner dere, til å komme til Kristus.

I sin mest avgjørende fase stolte nephittene på en ung mann, Mormon, for lederskap og inspirasjon (se Mormon 2:1-2). I dag stoler vi på dere som en stor styrke for Kirken og en kraft til det gode på jorden. Det er dette Herren forventer.

IV. Bli en trofast mann i prestedømmet

Jeg vitner om at dere vil føle en forandring i hjertet og bli en trofast mann i prestedømmet. Dere vil strebe etter å bli helt rene og forrette nadverden verdig. Dere vil behandle alle unge kvinner med omtanke og respekt. Dere vil hedre deres foreldre. Dere vil unngå å krenke Ånden med det dere tenker, sier eller gjør. Dere vil bli kjent med den Herre dere tjener, og dere vil alltid strebe etter å bli mer lik ham.

Jeg vitner om at deres trofaste tjeneste i Det aronske prestedømme vil forandre livet til dem dere tjener. Det finnes mennesker som trenger deres prestedømstjeneste. Familien trenger dere. Quorumet trenger dere. Kirken trenger dere. Verden trenger dere.

Det haster å oppfylle deres plikt overfor Gud. Jeg er sikker på at dere vil klare det.

En kald morgen for noen uker siden jogget jeg langs elven Tagus i Lisboa, Portugal. Jeg kom til et monument over de portugisiske oppdagelsesreisende for mange hundre år siden. Jeg stoppet idet solen gikk opp og badet det imponerende monumentet og meg i sitt varme lys. Jeg ble inspirert da jeg så de bestemte ansiktene til mennene som skuet ut over vannet. Dette var menn som var villige til å gjøre ting svært få hadde gjort. De forlot en velkjent og behagelig verden og dro tappert ut på det ukjente havet og oppdaget nye land. De forandret verden.

Jeg ser dere når jeg tenker på monumentet over de modige oppdagelsesreisende. Jeg ser dere på en personlig reise som få i verden i dag velger å legge ut på. Jeg ser dere oppfylle deres plikt overfor Gud.

Jeg ber om at vi alle må forstå det storartede aronske prestedømme og ha tillit, slik Gud har, til dem som bærer det. I Jesu Kristi navn. Amen.