2010
Nytt format hjelper søstre å bli bedre besøkende lærerinner

Nytt format hjelper søstre å bli bedre besøkende lærerinner

I juli 2010 vil søstre i Hjelpeforeningen og abonnenter på Liahona og Ensign finne en endring i det tradisjonelle formatet for Besøkende lærerinners budskap.

«Vi vil at alle besøkende lærerinner skal forstå at det å gå ut som besøkende lærerinne er et kall fra Herren, og se sitt ansvar for å elske, tjene, undervise og hjelpe en annen søster i lys av dette,» sa søster Julie B. Beck, Hjelpeforeningens generalpresident.

Budskapets nye format vil hjelpe søstrene å forstå formålet med Hjelpeforeningen, forklare prinsipper for å hjelpe søstrene å leve i samsvar med formålet, gi et historisk perspektiv og komme med forslag til hvordan kvinner mer effektivt kan våke over og styrke andre søstre.

«Besøkende lærerinners budskap er et redskap i en besøkende lærerinnes hånd. Når hun studerer budskapene med tanke på søstrene, vil hun vite hva hun skal snakke med dem om og hva hun skal gjøre for dem,» sa søster Beck.

På neste side finner du det nye Besøkende lærerinners budskap, med forklaringer til de nye innslagene.

Instruksjoner

Hjelpeforeningens formål

Budskap

Handlingsspørsmål

Anvendelsesspørsmål

Fra vår historie

Fra Skriftene

Mer informasjon

Instruksjonene hjelper besøkende lærerinner å vite hvordan de kan undervise i og anvende budskapet.

Hjelpeforeningens formål ble lagt til for å minne søstrene om Hjelpeforeningens ansvar, nemlig å styrke vår tro og personlige rettskaffenhet, styrke vår familie og vårt hjem og oppsøke og hjelpe de trengende.

Hovedbudskapet vil nå bestå av tidsaktuelle råd direkte fra Hjelpeforeningens generalpresidentskap.

Formålet med dette spørsmålet er å hjelpe besøkende lærerinner å følge inspirasjon for bedre å kunne hjelpe de søstrene de underviser.

Dette spørsmålet er til for å motivere den enkelte søster i Hjelpeforeningen til å anvende budskapet på seg selv.

Ved å lese om Hjelpeforeningens stolte arv kan søstre få inspirasjon av den organisasjon som fantes i den tidlige Kirken og dagens program i Hjelpeforeningen. «Vi blir motivert av deres ofre og ønsker å gjøre vår del for å bygge opp Herrens rike i vår egen tid,» sa søster Beck.

Disse skriftstedshenvisningene vil styrke både studium, undervisning og anvendelse av budskapet.

Relevante koblinger til andre kilder kan finnes på Hjelpeforeningens nettsted, reliefsociety.lds.org.