2010
Avslutningsord

Avslutningsord

Herrens fyrtårn sender ut signaler som er lette å gjenkjenne og som aldri svikter.

President Thomas S. Monson

Dette har vært et fantastisk avslutningsmøte. Jeg har sjelden hørt så fine prekener forkynt med så få ord som det vi har opplevd i dag. Vi er alle her fordi vi elsker Herren. Vi ønsker å tjene ham. Vår himmelske Fader er oppmerksom på oss. Dette vitner jeg om. Jeg anerkjenner hans hånd i alle ting.

Et kort skriftsted:

«Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!

Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.»1

Det har vært en gjenganger i mitt liv.

Mine kjære brødre og søstre, vi står nå ved slutten på en høyst oppbyggende og inspirerende konferanse. Etter å ha lyttet til råd og vitnesbyrd fra dem som har talt til oss, tror jeg vi har blitt rikelig velsignet og at vi alle har fått en sterkere beslutning om å etterleve prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Det har vært godt for oss å være her. Vi vil takke alle som har talt til oss, så vel som dem som har holdt bønn.

Sangen og musikken har vært fantastisk. Jeg tenker på skriftstedet i Lære og pakter: «For min sjel fryder seg ved hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder.»2

Husk at talene vi har hørt under denne konferansen, vil bli trykt i mainummeret av Ensign og Liahona. Jeg oppfordrer dere til å studere talene og grunne på deres læresetninger, for så å anvende dem på dere selv.

Jeg vet at dere stemmer i min takk til de brødre og søstre som har blitt avløst under denne konferansen. De har utført god tjeneste og bidratt betydelig til Herrens verk. Deres trofasthet har vært fullstendig. Vi takker dem av hele vårt hjerte.

Vi har også oppholdt, med oppløftede hender, brødre og søstre som har blitt kalt til nye stillinger under denne konferansen. De skal vite at vi gleder oss til å samarbeide med dem i Mesterens sak.

Mine brødre og søstre, når vi ser på verden omkring oss i dag, står vi overfor problemer som er alvorlige og vekker stor bekymring hos oss. Verden later til å ha kuttet trygghetens fortøyninger og drevet bort fra fredens havn.

Overbærenhet, umoral, pornografi og uærlighet og en rekke andre onder fører til at mange blir kastet omkring på syndens hav og smadret mot tapte muligheters, forspilte velsignelsers og knuste drømmers forrevne klipper.

Mitt råd til oss alle er at vi ser hen til Herrens fyrtårn. Det finnes ingen tåke så tett, ingen natt så mørk, ingen storm så sterk og ingen sjømann så fortapt at lyset fra det ikke er i stand til å redde. Det lyser gjennom livets stormer. Herrens fyrtårn sender ut signaler som er lette å gjenkjenne og som aldri svikter.

Jeg elsker ordene i Salmene: «Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til … Jeg påkaller Herren … [så jeg skal bli] frelst fra mine fiender.»3

Herren elsker oss, mine brødre og søstre, og vil velsigne oss når vi påkaller ham.

Hvor takknemlige vi er for Jesu Kristi gjengitte evangelium og for alt det gode det gir oss. Herren har utøst sine velsignelser over oss som et folk. Jeg bærer vitnesbyrd for dere om at dette verk er sant, at vår Frelser lever og at han leder og veileder sin kirke på jorden i dag.

Nå som vi nærmer oss slutten på denne konferansen, er mitt hjerte fullt og mine følelser ømme. Jeg vil uttrykke min kjærlighet og takknemlighet til dere. Takk for deres bønner på mine og alle generalautoritetenes vegne. Herren hører deres bønner og velsigner oss og veileder oss i hans rikes anliggender her på jorden. For dette er vi dypt takknemlige.

Idet vi forlater denne konferansen, nedkaller jeg himmelens velsignelser over hver og en av dere. Nå som dere skal tilbake til deres hjem over hele verden, ber jeg vår himmelske Fader velsigne dere og deres familier. Måtte denne konferansens budskap og ånd komme til uttrykk i alt dere gjør – i deres hjem, på deres arbeidsplasser, på deres møter og i alt dere foretar dere.

Jeg er glad i dere. Jeg ber for dere. Gud velsigne dere. Måtte hans lovede fred være med dere nå og for bestandig, i Jesu Kristi navn. Amen.