2010
Når Herren befaler

Når Herren befaler

Trofast lydighet, uansett hvor stor oppgaven måtte virke, vil gi Herrens veiledning, hjelp og fred.

Elder Bruce A. Carlson

Jeg har hørt om to friluftsliv-entusiaster som leide et lite fly for å komme til en avsidesliggende innsjø på sin årlige fisketur. Etter en vellykket utflukt kom piloten tilbake for å hente dem. Han informerte imidlertid raskt fiskerne om at det lille flyet ikke kunne frakte både dem, utstyret og all fisken de hadde fått. Han måtte fly dem i to omganger.

Fiskerne var ikke interessert i å betale for en ekstra flygning tur-retur. Etter et løfte om å pakke effektivt og en liten bonusbetaling, gikk piloten motvillig med på å gjøre et forsøk.

Fiskerne gliste tilfreds da piloten tvang flyet opp i luften. Men bare sekunder senere steilet flyet og styrtet ned i et stort sumpområde i enden av innsjøen.

Flyet hadde steilet på grunn av et velkjent fenomen som kalles «bakkeeffekt». Bakkeeffekten skapes når luft komprimeres mellom flyets vinger og jordoverflaten – så lenge de er nær hverandre. Da flyet i dette tilfellet krabbet seg oppover og ut av bakkeeffekten, ble det nødt til å fly ved egen kraft, noe det ganske enkelt ikke klarte.

Heldigvis ble ingen alvorlig skadet, og etter å ha fått summet seg litt, spurte den ene fiskeren den andre: «Hva skjedde?» Den andre svarte: «Vi styrtet under avgang – omtrent hundre meter fra der vi endte opp i fjor!»

I likhet med de to fiskerne tror vi iblant at det må finnes en lettere måte, en snarvei eller en tilpasning av Herrens bud som vil passe med våre egne omstendigheter. Tanker som disse tar ikke hensyn til at streng lydighet mot Guds lover medfører hans velsignelser, mens det å ikke holde hans lover har forutsigbare konsekvenser.

Da han ble utnevnt til Kirkens president, sa Harold B. Lee: «Kirkens sikkerhet ligger i at medlemmene holder budene… Når de holder budene, vil de høste velsignelser.»1

Når vi velger å bryte et bud, er det vanligvis fordi (1) vi har overbevist oss selv om at budet ikke gjelder oss, (2) vi tror ikke det er viktig, eller (3) vi er sikre på at det er for vanskelig å adlyde.

1. Dette budet gjelder ikke meg

I de siste årene av kong Salomos regjeringstid informerte Herren ham gjennom sin profet: «Jeg [vil] rive riket fra deg og gi det til din tjener.»2

Kort tid senere identifiserte profeten Akia denne tjeneren som Jeroboam, en «dugelig arbeider», som Salomo hadde satt til å ha tilsyn «med alt det arbeid som var pålagt Josefs hus».3 Jeroboams plikter gjorde det nødvendig å reise fra Efra’im-fjellene der han bodde, til hovedstaden Jerusalem. På en av disse reisene møtte Akia ham på veien. Gjennom Akia sa Herren: «Jeg … gir deg de ti stammene.»4 Han instruerte også Jeroboam: «Hvis du … vandrer på mine veier … så du holder mine lover og bud, … vil jeg være med deg, … og jeg vil gi deg Israel.»5

Etter å ha hørt om Akias profeti ønsket Salomo å drepe Jeroboam, så Jeroboam flyktet til Egypt6. Etter Salomos død vendte Jeroboam hjem fra eksil til den nordlige del av Israel og tok over ledelsen av de ti stammene i nord7.

Jeroboams regjeringsplan over kongeriket inneholdt både gode og ugudelige elementer. Han grunnla Sikem som landets hovedstad, en by av stor religiøs betydning for hans folk. Dessverre innførte han også sataniske ritualer i deres religionsutøvelse.8

Jeroboam overbeviste seg selv om at noen av Guds bud ikke gjaldt ham. Som følge av hans handlinger ble alle hans etterkommere drept, og på grunn av den hedenske praksis han hadde innført i deres hellige ordinanser, ble Israels ti stammer til slutt drevet ut av sitt arveland9.

Slik det å fly ut av bakkeeffekten med mer vekt enn flyets vinger kan bære vil få katastrofale konsekvenser, vil vår delvise eller selektive lydighet til Guds lover ikke kunne gi oss lydighetens fulle velsignelser.

2. Dette budet er ikke viktig

Mange tiår senere reiste Na’aman, en syrisk krigshelt og en «veldig stridsmann»,10 fra sitt hjemland til Israel for å be kongen, Joram, helbrede ham for hans spedalskhet.11

Na’aman ble henvist til profeten Elisa. «Og Elisa sendte et bud ut til ham og sa: Gå og bad deg sju ganger i Jordan, … og du skal bli ren.»12

Til tross for dette profetiske løftet om å bli helbredet, ble Na’aman fornærmet over at Elisa ikke møtte ham personlig og enda mer fornærmet over profetens instruksjon om å bade seg syv ganger i den lille, grumsete Jordan-elven. Hans stolthet krevde noe mer bemerkelsesverdig og stort, noe som sto i stil med hans anseelse og rang i lokalsamfunnet og landet.

Heldigvis for Na’aman overbeviste tjenerne hans ham om at uansett hva profeten ba ham gjøre, ville det gi Herrens velsignelser om han bare adlød. Na’aman vasket seg i Jordan-elven slik han ble bedt om, og som et resultat av sin lydighet ble han helbredet for sin spedalskhet.13

Lydighet til Herrens bud, uansett hvor trivielle eller lite viktige vi tror de er, vil med sikkerhet gi oss hans lovede velsignelser.

3. Dette budet er for vanskelig

På Herrens befaling ledet profeten Lehi sin familie ut i villmarken. I løpet av de første dagene av reisen befalte Lehi sin sønn Lemuel å være «fast og standhaftig og urokkelig i å holde Herrens befalinger».14

Men da profeten ba dem vende tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene med «jødenes opptegnelse»,15 gjorde de to eldste guttene opprør og sa: «Det er vanskelig.»16

Til tross for sine eldre brødres knurring, medførte Nephis tro og lydighet mot Herrens befalinger at de fikk tak i messingplatene. En nasjon ble bygget, et språk ble bevart og Jesu Kristi evangelium ble forkynt for mange generasjoner.

Iblant rasjonaliserer vi oss frem til at Herren vil forstå vår ulydighet fordi våre spesielle omstendigheter gjør troskap overfor hans lover vanskelig, pinlig eller til og med smertefullt. Men trofast lydighet, uansett hvor stor oppgaven måtte virke, vil gi Herrens veiledning, hjelp og fred.

Profeten Joseph Smith adspurte Herren to ganger om en fremstående venn, Martin Harris, kunne ta med seg de første 116 håndskrevne sidene av oversettelsen av «Lehis bok» fra Harmony, Pennsylvania, tilbake til Palmyra. Hver gang rådet Herren Joseph til å unngå å betro manuskriptet til Harris.

Martin ønsket å bruke oversettelsen som bevis for å hindre venner og bekjente av ham i å spre rykter om hans vennskap med Joseph Smith. Tredje gang sa Herren ja til Josephs bønn.17

Martin mistet manuskriptet, og konsekvensen ble at platene ble fratatt profeten Joseph Smith i en lengre periode. Dette ble en smertefull lærepenge for profeten Joseph, som sa: «Jeg gjorde dette til min regel: Når Herren befaler, gjør det.»18 Dette bør og kan også være vår regel.

Herrens reaksjon når vi adlyder hans bud, er sikker. Han har lovet oss: «Hvis [dere] holder mine bud og holder ut til enden, skal [dere] få evig liv.»19

Han har også sagt: «Jeg, Herren, er barmhjertig og nådig mot dem som frykter meg og finner behag i å hedre dem som tjener meg i rettferdighet og sannhet inntil enden.»20

Lydighet til Herrens bud gir oss trygghet på den vei vi har valgt, gjør oss berettiget til Hans veiledning i alt vi foretar oss og gjør det mulig for oss å bli lik vår Frelser Jesus Kristus og vende tilbake til vår Faders nærhet.

Det er min bønn at vi hver dag må strebe etter å bli mer lydige mot de lover, ordinanser og bud som hører til Jesu Kristi evangelium, slik at Han kan velsigne oss i større grad.

Jeg vitner om at lydighet til Guds bud medfører himmelens velsignelser, at vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus lever, at Mormons bok er Guds ord og at president Thomas S. Monson er Herrens profet i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.