2010
Lykkelig alle sine dager

Lykkelig alle sine dager

Vår himmelske Fader tilbyr deg den aller største gave – evig liv – og anledning til og den uendelige velsignelse det er å kunne «leve lykkelig» for alltid.

President Dieter F. Uchtdorf

Mine kjære unge søstre over hele verden, jeg er takknemlig for og beæret over å være sammen med dere i dag. President Thomas S. Monson og alle Kirkens ledere er glad i dere. Vi ber for dere, og vi fryder oss over deres trofasthet.

I årenes løp har jeg hørt mange vakre språk – de er alle fascinerende og viktige. Alle har sin spesielle sjarm. Men hvor forskjellige disse språkene enn kan være, har de ofte noe felles. I de fleste språk er det for eksempel et uttrykk som kanskje er det mest magiske og løfterike av alle. Uttrykket er «Det var en gang.»

Er ikke dette herlige ord å begynne en historie med? «Det var en gang» lover noe: en fortelling om eventyr og romantikk, en fortelling om prinsesser og prinser. Det kan være beretninger om mot, håp og evig kjærlighet. I mange av disse overvinner vennlighet det sjofle, og godhet overvinner ondskap. Men det jeg kanskje liker aller best, er når vi kommer til siste side og øynene faller på de avsluttende linjene med de fortryllende ordene: «Og de levde lykkelig alle sine dager.»

Er det ikke det vi alle ønsker: å være heltene og heltinnene i vår egen historie, å seire over motgang, å oppleve livet i all dets skjønnhet og til slutt leve lykkelig alle våre dager?

I dag vil jeg gjerne henlede deres oppmerksomhet på noe svært viktig, svært spesielt. På første side i heftet Unge kvinner – Personlig fremgang finner dere følgende ord: «Du er datter av en himmelsk Fader som elsker deg, og du ble beredt til å komme til jorden i denne spesielle tiden i en hellig og stor hensikt.»1

Søstre, disse ordene er sanne! De er ikke fra et eventyr! Er det ikke stort å vite at vår evige himmelske Fader kjenner deg, hører deg, våker over deg og elsker deg med uendelig kjærlighet? Hans kjærlighet til deg er faktisk så stor at han ga deg dette jordelivet som en dyrebar gave, som «det var en gang», komplett med ditt eget sanne eventyr, med prøvelser og anledninger til storhet, edelhet, mot og kjærlighet. Og det aller største, han tilbyr deg en uvurderlig gave utover din fatteevne. Vår himmelske Fader tilbyr deg den aller største gave – evig liv – og anledning til og den uendelige velsignelse det er å kunne «leve lykkelig» for alltid.

Men en slik velsignelse er ikke gratis. Den gis ikke bare fordi dere ønsker den. Den gis først når dere forstår hvem dere er og hva dere må bli for å være verdig til en slik gave.

Prøvelse er en del av reisen

Tenk et øyeblikk tilbake på deres favoritteventyr. I det eventyret kan hovedpersonen være en prinsesse eller en bonde. Hun kan være havfrue eller budeie, regent eller tjener. Dere vil finne én ting alle har felles: De må overvinne motgang.

Askepott må holde ut med sin onde stemor og sine ondskapsfulle stesøstre. Hun tvinges til lange dager med slaveri og latterliggjøring.

I «Skjønnheten og udyret» blir Belle fanget av et fryktelig utseende dyr for å redde sin far. Hun ofrer sitt hjem og sin familie, alt hun holder av, for å tilbringe flere måneder i dyrets festning.

I eventyret «Rumleskaft» lover en fattig møller kongen at hans datter kan spinne halm så det blir til gull. Kongen sender straks bud etter henne og låser henne inn i et rom med en haug med halm og en rokk. Senere i eventyret risikerer hun å miste sitt førstefødte barn hvis hun ikke gjetter navnet på den magiske skapningen som hjalp henne med denne umulige oppgaven.

I disse historiene må Askepott, Belle og møllerens datter gjennom bedrøvelse og prøvelser før de kan «leve lykkelig alle sine dager». Tenk på det. Har det noen gang vært et menneske som ikke måtte gjennom sin egen mørke dal av fristelser, prøvelser og sorg?

Mellom deres «Det var en gang» og «Så levde de lykkelig alle sine dager» måtte alle erfare stor motgang. Hvorfor må alle erfare sorg og tragedie? Hvorfor kan vi ikke bare leve i fryd og gammen, hver dag fylt med undring, glede og kjærlighet?

I Skriftene leser vi at det må være motsetning i alle ting, for uten den kunne vi ikke skjelne søtt fra bittert.2 Ville maratonløperen føle seieren ved å fullføre løpet hvis hun ikke hadde følt smerten alle de timene hun hadde presset seg? Ville pianisten føle gleden ved å mestre en vanskelig sonate uten å ha tilbragt mangfoldige timer med møysommelig øvelse?

Både i eventyr og i livet lærer motgang oss noe vi ikke kan lære på annen måte. Motgang utvikler sterke karakteregenskaper som ikke erverves på annen måte. Vår kjærlige himmelske Fader har satt oss i en verden full av utfordringer og prøvelser, slik at vi gjennom motgang kan lære visdom, bli sterkere og oppleve glede.

La meg fortelle dere om en personlig erfaring jeg hadde som tenåring da vår familie gikk i kirken i Frankfurt i Tyskland.

En søndag hadde misjonærene med en ny familie til møtene våre som jeg ikke hadde sett før. Det var en mor med to vakre døtre. Jeg syntes at disse misjonærene gjorde en usedvanlig god jobb.

Jeg la spesielt merke til den ene datteren med praktfullt, mørkt hår og store, brune øyne. Hun het Harriet, og jeg tror jeg ble forelsket i henne i samme øyeblikk jeg så henne. Uheldigvis syntes det ikke som denne vakre unge kvinnen følte det samme for meg. Det var mange unge menn som ønsket å bli kjent med henne, og jeg begynte å undres om hun noen gang ville se på meg som noe annet enn en venn. Men jeg lot meg ikke avskrekke. Jeg pønsket ut hvordan jeg kunne være der hun var. Når jeg delte ut nadverden, forsikret jeg meg om at jeg sto der hvor jeg ville være den som skulle gi henne nadverden.

Når vi hadde spesielle aktiviteter i kirken, syklet jeg hjem til Harriet og ringte på døren. Harriets mor pleide å svare. Egentlig åpnet hun kjøkkenvinduet i leiligheten deres i fjerde etasje og spurte hva jeg ønsket. Jeg pleide spørre om Harriet ville sitte på sykkelen min til kirken. Harriets mor pleide å svare: «Nei, hun kommer senere, men jeg vil gjerne sitte på med deg til kirken.» Det var ikke akkurat det jeg hadde tenkt meg, men hvordan kunne jeg avslå?

Så vi syklet til kirken. Jeg må innrømme at jeg hadde en svært imponerende sykkel. Harriets mor satt på stangen like foran meg, og jeg prøvde å være den mest elegante syklist på gater med ujevne brosteiner.

Tiden gikk. Mens den vakre Harriet så mange andre unge menn, syntes det ikke som jeg gjorde noe inntrykk på henne.

Var jeg skuffet? Ja.

Mistet jeg motet? Absolutt ikke!

Når jeg tenker tilbake, innser jeg faktisk at det slett ikke skader å være på god fot med mor til din drømmepike.

Mange år senere, da jeg var ferdig utdannet jagerflyger i Luftforsvaret, opplevde jeg et mirakel i vår tid ved Harriets reaksjon på mine vedvarende forsøk på å vinne hennes gunst. En dag sa hun: «Dieter, du har blitt mye mer moden de siste årene.»

Etter det handlet jeg raskt, og etter noen få måneder ble jeg gift med kvinnen jeg hadde vært forelsket i helt siden jeg så henne første gang. Prosessen hadde ikke vært lett – det var stunder med lidelse og fortvilelse – men til slutt var min lykke stor, og er det fremdeles, ja, enda større.

Mine kjære unge søstre, dere trenger å vite at dere vil oppleve motgang selv. Ingen er unntatt. Dere vil lide, bli fristet og begå feil. Dere vil selv lære det alle heltinner har lært: å overvinne utfordringer fører til vekst og styrke.

Det er din reaksjon på motgang, ikke motgangen i seg selv, som avgjør hvordan ditt livs historie vil utvikle seg.

Det finnes noen blant dere som, selv om de er unge, allerede i stor grad har opplevd sorg og ulykke. Jeg har stor medfølelse med og kjærlighet til dere. Hvor kjære dere er for Kirken. Hvor elsket dere er av deres himmelske Fader. Selv om det kan synes som dere er alene, våker engler over dere. Selv om dere føler at ingen forstår hvor dypt fortvilet dere er, så forstår vår Frelser, Jesus Kristus, det. Han led mer enn vi kan forestille oss, og han gjorde det for oss. Han gjorde det for dere. Dere er ikke alene.

Hvis du noen gang føler at din byrde er for tung, så oppløft ditt hjerte til din himmelske Fader, og han vil oppholde og velsigne deg. Han sier til deg det han sa til Joseph Smith: «Din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk, og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye».3

Å holde ut motgang er ikke det eneste du må gjøre for å ha et lykkelig liv. La meg gjenta: Måten du reagerer på motgang og fristelse på, vil avgjøre hvorvidt du vil leve lykkelig alle dine dager, eller ikke.

Vær tro mot det du vet er rett.

Søstre, unge søstre, kjære unge søstre, vær tro mot det dere vet er rett. Overalt rundt dere i dag vil dere finne løfter om lykke. Annonser i tidsskrifter lover fullkommen lykke hvis dere kjøper et bestemt antrekk, en sjampo eller makeup. Programmer i media forherliger personer som befatter seg med ondskap eller gir etter for nedrige instinkter. Ofte blir de samme personene fremstilt som forbilder for suksess og fullendelse.

I en verden der det onde blir fremstilt som godt og det gode som ondt, kan det være vanskelig å vite hva som er sant. På noen måter er det nesten som lille Rødhettes dilemma: når man ikke er helt sikker på det man ser. Er det en kjær bestemor eller en farlig ulv?

Jeg tilbragte mange år i cockpiten i et fly. Min oppgave var å få et stort jetfly trygt fra en eller annen kant av verden til en ønsket destinasjon. Jeg visste med sikkerhet at hvis jeg ønsket å reise fra New York til Roma, måtte jeg fly østover. Hvis noen hadde fortalt meg at jeg skulle fly sydover, ville jeg ha visst at de ikke snakket sant. Jeg ville ikke ha stolt på dem, for jeg visste det selv. Ingen overtalelse, smiger, bestikkelse eller trussel kunne overbevise meg om at å fly sydover ville bringe meg til min destinasjon, for jeg visste bedre.

Vi søker alle lykke, og vi prøver alle å få leve lykkelig «alle våre dager». Sannheten er at Gud vet hvordan vi kommer dit! Og han har laget et kart til deg. Han kjenner veien. Han er din kjære himmelske Fader, som vil deg godt, vil du skal bli lykkelige. Han ønsker med all den kjærlighet en fullkommen og ren Fader har, at dere skal nå deres himmelske destinasjon. Kartet er tilgjengelig for alle. Det gir klare retningslinjer for hva man skal gjøre og hvor man skal gå, til alle som streber etter å komme til Kristus og «stå som [et] Guds [vitne] til alle tider og i alle ting og på alle steder».4 Alt dere må gjøre er å stole på deres himmelske Fader. Stol nok på ham til å følge hans plan.

Men ikke alle vil følge kartet. De ser kanskje på det. De kan synes det virker fornuftig, til og med sant. Men de følger ikke de guddommelige retningslinjene. Mange tror at enhver vei vil føre til at de «lever lykkelig alle sine dager». Noen kan til og med bli sinte når andre som kjenner veien, prøver å hjelpe dem. De mener at slike råd er gammeldagse, uaktuelle, og ikke i samsvar med livet i dag.

Søstre, de tar feil.

Evangeliet er veien til å leve lykkelig alle sine dager

Jeg forstår at noen til tider kan lure på hvorfor de er på Kirkens møter, eller hvorfor det er så viktig å lese regelmessig i Skriftene eller be til vår himmelske Fader hver dag. Her er mitt svar: Dere gjør dette fordi det er en del av Guds vei for dere. Og denne veien fører til at dere kan «leve lykkelig alle deres dager».

«Å leve lykkelig alle sine dager» skjer ikke bare i eventyrene. Dere kan oppleve det! Det er oppnåelig for dere! Men dere må følge deres himmelske Faders kart.

Søstre, ta imot Jesu Kristi evangelium! Lær å elske deres himmelske Fader av hele deres hjerte, sinn og styrke. Fyll deres sjel med dyd, og elsk det gode. Streb alltid etter å få frem det beste i dere selv og andre.

Lær å akseptere og handle ifølge Unge kvinners verdinormer. Etterleve normene i Til styrke for ungdom. Disse normene veileder dere så dere kan leve «lykkelig alle deres dager». Å etterleve disse normene vil forberede dere til å inngå hellige pakter i templet og etablere deres egen arv av godhet under deres egne omstendigheter. «Stå … på hellige steder og vær urokkelige,»5 uavhengig av fristelser eller vanskeligheter. Jeg lover at fremtidige generasjoner vil være takknemlige mot dere og prise deres navn for deres mot og deres trofasthet i denne avgjørende tid i deres liv.

Mine kjære unge søstre, dere som står frem for sannhet og rettferdighet, dere som søker det gode, dere som har gått ned i dåpens vann og vandrer på Herrens veier, vår Fader i himmelen har lovet at dere vil løfte vingene som ørner. Dere skal løpe og ikke bli utmattet, gå og ikke bli trette.6 Dere «skal ikke bli bedratt».7 Gud vil velsigne dere og gi dere fremgang.8 «Helvetes porter [skal] ikke få makt over dere, … og Gud Herren vil drive mørkets makter bort fra dere og få himlene til å ryste til deres gavn og til sitt navns ære.»9

Søstre, vi er glad i dere. Vi ber for dere. Vær frimodige og sterke. Dere er i sannhet kongelige døtre av Den allmektige Gud. Dere er prinsesser som skal bli dronninger. Deres egen strålende historie har allerede begynt. Deres «det var en gang» er nå.

Som vår Herre Jesu Kristi apostel gir jeg dere min velsignelse og et løfte om at når dere godtar og etterlever normene og prinsippene i Jesu Kristi gjengitte evangelium, vil dere «bli forberedt til å styrke hjem og familie, inngå og holde hellige pakter, motta templets ordinanser og få del i opphøyelsens velsignelser».10 Og dagen vil komme da dere vender om de siste sidene i deres egen strålende historie, og der vil dere lese og erfare at disse strålende og fantastiske ordene er oppfylt: «Og de levde lykkelig alle sine dager.» Det er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi hellige navn. Amen.