2010
Eldste Kevin R. Duncan

Eldste Kevin R. Duncan

i De sytti

Elder Kevin R. Duncan

Helt siden han var barn, var eldste Kevin Read Duncan ivrig etter å tjene Herren som misjonær. «Jeg satt aldri på gjerdet. Jeg visste alltid at jeg ville reise på misjon,» sier han.

I god tid før sin 19-årsdag møtte eldste Duncan tilfeldigvis en generalautoritet fra Misjonæravdelingen som utfordret ham til å lære misjonærdiskusjonene utenat. Han tok utfordringen, og ble senere kalt til Chile Santiago syd misjon. Hans tid som misjonær bare forsterket hans ønske om å tjene Herren. «Jeg visste at jeg ville være misjonær hver eneste dag resten av mitt liv,» sier eldste Duncan.

Eldste Duncan ble født i oktober 1960, og er sønn av David Henry og LaRene Eliza Duncan. Han vokste opp på en familiegård i West Point i Utah. Livet på gården som gutt, lærte ham ikke bare å arbeide, sier han, men også å elske å arbeide.

Denne arbeidsmoralen hjelp ham å ta en bachelorgrad i regnskapsførsel, en mastergrad i skatteregnskap og en doktorgrad i juridi- kum ved Brigham Young University. Han innledet sin karriere som skattejurist, og startet senere et selskap innen rettsteknologi.

Eldste Duncan og hans hustru, Nancy Elizabeth Smart, ble viet i Salt Lake tempel 27. juni 1986. De har fem barn, heriblant et med eldste Duncans første kone, den avdøde Wendy Wallentine.

Nesten 20 år etter at han var på misjon i Chile, vendte eldste Duncan tilbake på en tjenestemisjon som en av Kirkens juridiske rådgivere i Syd-Amerika. Mens han var der ble han kalt til å presidere over Chile Santiago nord misjon, og bodde i det samme misjonshjemmet som han hadde vært i som ung misjonær.

Før han ble kalt til De syttis første quorum virket eldste Duncan som rådgiver til en biskop, menighetens misjonsleder, høyrådsmedlem og områdesytti i området Utah syd.