2010
Eldste Patrick Kearon

Eldste Patrick Kearon

i De sytti

Elder Patrick Kearon

Mens han en kort tid oppholdt seg i California, bodde eldste Patrick Kearon hos «en enestående» siste-dagers-hellig familie som presenterte evangeliet for ham.

To år senere, hjemme i England, møtte han misjonærer i en gate i London og begynte til slutt å undersøke Kirken. Han kom over et skriftsted i Mormons bok som lyder: «Mennesket er til for å kunne ha glede» (2. Nephi 2:25). Skriftstedet gjorde inntrykk på ham fordi han husket gleden i hjemmet til medlemsfamilien og den gleden han så hos misjonærene som underviste ham.

«Dette skriftstedet ga gjenklang i mine ører,» sier eldste Kearon. «I de jeg hadde møtt, så jeg hvordan vårt liv kan bli enormt beriket ved å følge Frelserens råd om å være ved godt mot.»

Siden han sluttet seg til Kirken 24. desember 1987, har eldste Kearon vist godt mot i en rekke kall, blant annet som Unge menns president på menighetsplan, rådgiver til en biskop, grenspresident, stavspresident og områdesytti.

Som nykalt medlem av De syttis første quorum, sier han at han alltid har «forsøkt å følge Kirkens prinsipper. Jeg har sett hvordan det kan forvandle et liv når man etterlever disse prinsippene.»

Eldste Kearon ble født i Carlisle i Cumberland, England, i juni 1961. Han er sønn av Paddy og Patricia Kearon. Ettersom faren tjenestegjorde i det britiske Luftforsvaret, har eldste Kearon utdannelse både fra Midtøsten og fra Storbritannia.

Han møtte Jennifer Carole Hulme mens hun studerte i England i regi av Brigham Young University. De ble viet i Oakland California tempel i 1991. De har fire barn, men et av dem har gått bort.

Eldste Kearon har bodd og arbeidet i Storbritannia, Saudi-Arabia og USA i forskjellige bransjer, herunder politikk, helseomsorg og bilbransjen. Før han ble kalt drev eldste og søster Kearon et konsulentfirma innen kommunikasjon i England.