2010
Eldste Larry R. Lawrence

Eldste Larry R. Lawrence

i De sytti

Elder Larry R. Lawrence

Gjennom forskjellige kall og tjeneste i Kirken har eldste Larry Ray Lawrence lært å sette sin lit til Herren av hele sitt hjerte (se Ordspråkene 3:5).

Eldste Lawrence ble født i Cheverly i Maryland i august 1947 og vokste opp i Tucson, Arizona. Han er sønn av Argil og Mary Lawrence. Han studerte ved University of Arizona, hvor han tok en bachelorgrad i biokjemi og en doktorgrad i medisin, som førte til en karriere innen oftalmologi.

Han sluttet seg til Kirken i 1970, 23 år gammel, og ble viet til Laurel Stott i Mesa Arizona tempel 5. november 1971.

Før han ble kalt til De syttis annet quorum hadde han kall som blant annet eldstenes quorumspresident, biskop, høyrådsmedlem, stavspresident og stavens misjonspresident.

Eldste Lawrence sier at akkurat da det virket som om livet skulle begynne å roe seg ned, med seks voksne barn som hadde flyttet for seg selv, ble han og hans hustru kalt til å presidere over Russland Novosibirsk misjon i Sibir i 2001. Eldste og søster Lawrence måtte utøve tro da de forlot sitt hjem og sin familie for å virke i et land hvor språket, menneskene og klimaet var fullstendig ukjent.

«Det var en stor prøvelse for oss å bare sette vår litt til Herren,» sier søster Lawrence. «Alt vi bekymret oss for, falt på plass, og erfaringen forandret vårt liv.»

Et skilt på kjøkkenet i misjonshjemmet tjente som en stadig påminnelse om å «se hen til [Frelseren] i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke» (L&p 6:36).

Eldste og søster Lawrence regner sin misjonsopplevelse som en av sitt livs beste, og føler at den forberedte dem for deres nye ansvarsoppgaver som følger med eldste Lawrence sitt kall til De sytti.

«Vi vet ikke hva som ligger foran oss, men vi vet at det vil bli godt,» sier eldste Lawrence.