2010
Jean A. Stevens

Jean A. Stevens

Førsterådgiver i Primærs generalpresidentskap

Jean A. Stevens

Jean Alldredge Stevens tror det har stor innvirkning på barn at de føler kjærlighet tidlig i livet. Ved å oppleve kjærlighet får barn hjelp til å kjenne og forstå den store kjærlighet som vår himmelske Fader og Frelseren har for dem.

Søster Stevens ble født i Salt Lake City, Utah i november 1952. Hun er datter av Claron og Helen Alldredge.

«Jeg ble oppdratt av foreldre med stor tro,» sier søster Stevens. «De elsket Herren, og de underviste i evangeliet i vårt hjem. Spesielt mor hadde en enestående evne til å elske andre.» Hun følte fra ung alder av at foreldrene elsket henne og elsket å tjene Herren.

Søster Stevens fulgte det samme mønsteret i sin egen familie etter at hun hadde giftet seg med Mark Stevens i Salt Lake tempel 12. september 1973. De har fem barn.

Søster Stevens er takknemlig for å kunne tjene Herren, og er spesielt takknemlig for anledningen til å tjene Primær-barn.

«Barn er så følsomme for åndelige ting,» sier søster Stevens. «De kommer inn i dette liv med et troende hjerte. Man kan føle deres guddommelige natur når de kommer til denne jord etter nylig å ha forlatt sin himmelske Faders nærhet.»

Søster Stevens tror ledere og lærere i Primær spiller en viktig rolle ved å hjelpe foreldre å undervise i Jesu Kristi evangelium. «Primær gir barna en fantastisk mulighet til å føle kjærlighet, og lærere og ledere mulighet til å underbygge den undervisning som blir gitt i hjemmet,» sier hun.

Før hun ble kalt som førsterådgiver i Primærs generalpresidentskap, var søster Stevens medlem av Primærs generalutvalg. Hun har også vært Hjelpeforeningens president på menighetsplan, rådgiver i Primærs presidentskap på menighetsplan og lærer i evangeliets lære. Søster Stevens tok en bachelorgrad i matematikk og pedagogikk ved University of Utah.