2010
Velkommen til konferansen

Velkommen til konferansen

Takk, brødre og søstre, for deres tro og hengivenhet til Jesu Kristi evangelium.

President Thomas S. Monson

Det er så godt, mine kjære brødre og søstre, å møtes igjen. Denne konferansen markerer at det er 180 år siden Kirken ble organisert. Vi er så takknemlige for profeten Joseph Smith, som søkte sannheten, som fant den og som under Herrens ledelse gjenga evangeliet og organiserte Kirken.

Kirken har vokst jevnt og trutt siden den dagen i 1830. Den fortsetter å forandre stadig fleres liv hvert år, og den brer om seg over hele jorden idet vår misjonærstyrke finner frem til dem som søker etter sannheten. Igjen vil vi oppfordre Kirkens medlemmer til å ta godt imot nye konvertitter og dem som finner veien tilbake til Kirken, omgi dem med kjærlighet og få dem til å føle seg hjemme.

Takk, brødre og søstre, for deres tro og hengivenhet til Jesu Kristi evangelium. Takk for alt dere gjør i deres menigheter og grener, i deres staver og distrikter. Dere tjener hverandre godt og med glede, og utretter mye godt. Måtte Herren velsigne dere når dere streber etter å følge ham og adlyde hans bud.

Siden forrige gang vi møttes, har Kirken fortsatt å yte sårt tiltrengt humanitærhjelp på forskjellige steder i verden. Bare de siste tre månedene har vi gitt humanitærhjelp i Fransk Polynesia, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Mexico, Portugal og Uganda, for å nevne noen. Aller nyligst har vi bidratt i Haiti og Chile etter voldsomme jordskjelv og tsunamier i disse områdene. Vi vil uttrykke vår kjærlighet til Kirkens medlemmer som har måtte lide i disse katastrofene. Dere er med i våre bønner. Vi er dypt takknemlige til dere alle for deres villighet til å bidra til humanitærarbeidet ved å gi av deres ressurser og, i mange tilfeller, deres tid, deres talenter og deres ekspertise.

I år er det 25 år siden humanitærprogrammet ble en del av vårt velferdsarbeid. Hvor mange det er som har blitt hjulpet gjennom dette programmet, kan aldri måles på en god måte. Vi vil alltid anstrenge oss for å være blant de første på pletten ved katastrofer, uansett hvor de rammer.

Kirken fortsetter å vokse og gå fremover. Byggingen av templer er en indikasjon på denne veksten. Vi bekjentgjorde nylig et nytt tempel som skal bygges i Payson, Utah. Vi bekjentgjorde også at Ogden Utah tempel vil gjennomgå en omfattende renovering. De neste tre månedene vil vi innvie nye templer i Vancouver, British Columbia, i Gila Valley, Arizona, og i Cebu City på Filippinene. Senere på året vil andre templer bli innviet eller gjeninnviet. Vi vil fortsette å bygge templer over hele verden etter hvert som det blir flere medlemmer. Hvert år blir millioner av ordinanser utført i templene for våre avdøde slektninger. Måtte vi fortsette å trofast utføre slike ordinanser for dem som ikke er i stand til å gjøre det selv.

Mange av dere vet at kort tid etter oktoberkonferansen hadde min kjære hustru Frances et fall som ga henne brudd i hoften og skulderen. Etter to vellykkede operasjoner og flere ukers sykehusopphold, kunne hun komme hjem. Hun har det bra, og fortsetter å gå i retning av full restitusjon. Hun var tilstede på Unge kvinners fellesmøte forrige lørdag, og har tenkt å være tilstede på et møte eller to denne helgen. Hun sa faktisk i siste øyeblikk: «Jeg vil gå i dag!» Og hun er her! Sammen med meg vil hun uttrykke dyp takknemlighet til vår himmelske Fader og til alle dere for deres bønner og gode ønsker på hennes vegne.

Mine brødre og søstre, vi har kommet hit for å bli undervist og inspirert. Vi ønsker velkommen de av dere som er nye i Kirken. Andre av dere strever med problemer, med utfordringer, med skuffelser, med tap. Vi er glad i dere og ber for dere. Dere vil få høre mange taler om mange forskjellige emner i evangeliet de neste to dagene. De menn og kvinner som skal tale til dere, har søkt himmelens hjelp med de budskapene de skal gi oss.

Det er min bønn at vi må bli fylt med Hans ånd mens vi lytter og lærer. Dette ber jeg om i Jesu Kristi, vår Herre og Frelsers navn. Amen.