2010
Eldste Per G. Malm

Eldste Per G. Malm

i De sytti

Elder Per G. Malm

Da eldste Per Gösta Malm var 16 år gammel, var han på tjenestemisjon i Kirken, hvor han hjalp til med å bygge nye møtehus i Tyskland, Finland, Nederland og Sverige. Han har siden vært ivrig opptatt med å bidra til å bygge opp Kirken.

Eldste Malm ble født i Jönköping i Sverige i september 1948. Han er sønn av Karl Gösta Ivar og Anna-Greta Malm. Han lærte mange av livets viktigste lærdommer av sine foreldre, understreket av hans fars vitnesbyrd før han døde 48 år gammel: «Hold deg trofast til evangeliet.»

«Han lærte oss at vi i evangeliet ville finne løsninger på det som betyr mest,» sier eldste Malm.

Etter den 18 måneder lange bygningsmisjonen, virket eldste Malm på heltid i Sverige Stockholm misjon. Etter sin misjon ble han viet til Ingrid Agneta Karlsson i Bern Sveits tempel i oktober 1969. Han overtok sin fars eiendomsmeglerfirma og tok en mastergrad ved Universitetet i Göteborg og juridisk embedseksamen ved Universitetet i Lund.

Han arbeidet for Kirken som regional eiendomsforvalter. Senere, som forvaltningssjef, fikk han i oppdrag av Det presiderende biskopsråd å innlede en sammenslåing av forvaltningsfunksjonene i områdene Europa sentralt, øst og nord.

Mens eldste og søster Malm oppdro sine åtte barn, virket han som stavens misjonspresident, grenspresident, høyrådsmedlem, stavspresident, misjonspresident, leder for informasjon og samfunnskontakt i Sverige og områdesytti.

Hans erfaringer har bekreftet foreldrenes undervisning, som han håper å kunne videreformidle i sitt kall i De syttis annet quorum. «Evangeliet er vårt ankerfeste,» sier han. «Hvis vi er trofaste mot det, vil det gi oss en fred som overgår vår forstand.»