2010
Nytt Plikt overfor Gud-program bekjentgjort

Nytt Plikt overfor Gud-program bekjentgjort

Slik det ble bekjentgjort på generalkonferansen, har et nytt Plikt overfor Gud-program blitt utviklet under ledelse av levende profeter for å hjelpe unge menn å utvikle åndelig styrke og utføre sine prestedømsplikter.

«[Det nye Plikt overfor Gud-programmet] er et effektivt redskap,» sa president Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, på møtet lørdag morgen. «Det vil styrke de unge mennenes vitnesbyrd og deres forhold til Gud. Det vil hjelpe dem å lære og ønske å utføre sine plikter i prestedømmet. Det vil styrke forholdet til foreldre, til andre quorumsmedlemmer og til deres ledere.»

Det nye Tro mot Gud-programmet har blitt forenklet og mer målrettet. Kravene til alle tre aldersgrupper, i tillegg til instruksjoner for foreldre og ledere, finnes i én bok. Boken og tilhørende materiell vil bli tilgjengelig på 27 språk i juni eller august 2010. Flere oversettelser av materiellet vil bli tilgjengelige i løpet av året.

Aktivitetene er organisert slik at unge menn kan lære om et prinsipp i evangeliet eller en prestedømsplikt, handle i samsvar med det de har lært og så dele sine tanker og følelser med foreldre, Kirkens ledere eller sitt quorum.

«Som diakon, lærer og prest vil dere delta i aktiviteter som vil hjelpe dere å utvikle åndelig styrke og lære å utføre deres prestedømsplikter,» sa David L. Beck, Unge menns generalpresident, på generalkonferansens prestedømsmøte. «Det nye Plikt overfor Gud-programmet vil hjelpe dere å utføre deres plikt overfor Gud og oppdage hvor storartet Det aronske prestedømme er.»

Programmet er utformet for å motivere unge menn til å ta ansvar for sin egen vekst, men det gir dem også anledninger til å styrke forholdet mellom de unge mennene og deres foreldre, ledere og quorumsmedlemmer. Mange av aktivitetene kan lett integreres på familiens hjemmeaften og quorumets møter og aktiviteter.

«Foreldre, ledere og quorumsmedlemmer spiller en viktig rolle i Plikt overfor Gud-programmet,» sa bror Beck til Kirkens tidsskrifter. «Søndagsmøtene i quorumet vil gi regelmessige muligheter til å lære, handle og dele med andre.»

Unge menn oppfordres til å fortsette å jobbe med det eksisterende programmet til det nye programmet blir innført i deres menighet eller gren. Så snart det nye programmet er innført, skulle alle unge menn begynne å jobbe med det kapitlet som henhører til hans nåværende prestedømsembede. Hvis han er nær ved å fullføre kravene til attesten eller medaljen som henhører til hans embede i det tidligere programmet, kan han fullføre disse kravene samtidig som han begynner å jobbe med det nye programmet.

«Hver aktivitet i Jeg oppfyller min plikt mot Gud følger et mønster som vil hjelpe deg å bli den prestedømsbæreren Herren ønsker at du skal bli,» sa bror Beck.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon og materiell på Internett på DutyToGod.lds.org.