2010
Videopresentasjon: Jeg har et mål

Videopresentasjon: Jeg har et mål

Det følgende er en transkripsjon av en video som ble vist under Unge kvinners hovedmøte 27. mars 2010.

President Thomas S. Monson: «[Igjen,] Mine kjære unge søstre, selv om det alltid har vært utfordringer i verden, er mange av dem dere møter, unike for denne tid.»1

Elaine S. Dalton, Unge kvinners president: «For å kunne være dydig og holde deg dydig må du være tro mot din guddommelige identitet og fastsette et mønster for tanke og adferd som er basert på høye moralske normer.»2

President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap: «Jeg ber av hele mitt hjerte at deres tro vil bli styrket med hensyn til at dere er døtre av en kjærlig Gud.»3

Mary N. Cook, annenrådgiver i Unge kvinners presidentskap på generalplan: «Dere, mine kjære unge kvinner, har allerede truffet mange gode valg. Nå må dere etablere mønstre for dyd som vil holde dere på denne veien gjennom hele livet.»4

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap: «Søstre, sett deres lit til Ånden. Når dere utnytter de muligheter dere har i hverdagen og skaper noe vakkert og nyttig, forbedrer dere ikke bare verden rundt dere, men også verden inni dere.»5

Ann M. Dibb, annenrådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap: «De små og enkle ting dere velger å gjøre idag, vil foredles til store og strålende velsignelser i morgen.»6

Elaine S. Dalton, Unge kvinners president: «Kan én rettskaffen ung kvinne påvirke verden? Svaret er et rungende ”ja!” … Det er de daglige konsekvente tingene dere gjør som vil gjøre dere sterke som ledere og forbilder – daglig bønn, daglig skriftstudium, daglig lydighet, daglig tjeneste for andre. Når dere gjør disse tingene, vil dere komme nærmere Frelseren og bli mer og mer lik ham.»7

President Thomas S. Monson: «Mine unge venner, vær sterke … Dere vet hva som er rett og galt, og ingen forkledning, uansett hvor tiltalende den er, kan forandre [sannheten]. Hvis deres såkalte venner oppfordrer dere til å gjøre noe dere vet er galt, skulle dere være de som står for det rette, selv om dere står alene.»8