2010
Hjelpeorganisasjonenes generalpresidentskaper

Hjelpeorganisasjonenes generalpresidentskaper

HJELPEFORENINGEN

Silvia H. Allred

Silvia H. Allred

Førsterådgiver

Julie B. Beck

Julie B. Beck

President

Barbara Thompson

Barbara Thompson

Annenrådgiver

UNGE KVINNER

Mary N. Cook

Mary N. Cook

Førsterådgiver

Elaine S. Dalton

Elaine S. Dalton

President

Ann M. Dibb

Ann M. Dibb

Annenrådgiver

PRIMÆR

Jean A. Stevens

Jean A. Stevens

Førsterådgiver

Rosemary M. Wixom

Rosemary M. Wixom

President

Cheryl A. Esplin

Cheryl A. Esplin

Annenrådgiver

UNGE MENN

Larry M. Gibson

Larry M. Gibson

Førsterådgiver

David L. Beck

David L. Beck

President

Adrián Ochoa

Adrián Ochoa

Annenrådgiver

SØNDAGSSKOLEN

David M. McConkie

David M. McConkie

Førsterådgiver

Russell T. Osguthorpe

Russell T. Osguthorpe

President

Matthew O. Richardson

Matthew O. Richardson

Annenrådgiver