2010
Eldste Juan A. Uceda

Eldste Juan A. Uceda

i De sytti

Elder Juan A. Uceda

Da eldste Juan Alberto Uceda Andrade begynte å vise interesse for Maria Isabel Bendezú – kvinnen han til slutt giftet seg med – visste han at hun var spesiell. Begge hadde blitt medlem av Kirken som ungdommer, og begge hadde vært på misjon i sitt hjemland Peru.

Men det var søster Ucedas faste beslutning om å gifte seg i templet som gjorde utslaget. Den gangen lå nærmeste tempel i São Paulo i Brasil. «Det tok syv dager bare å komme seg dit, ved hjelp av alle mulige transportmidler,» forklarer eldste Uceda. «Vi reiste med buss, bil, båt, hest og vogn, tog, lastebil og til og med fly. Da vi kom frem til templet, tok vi på veggene bare for å forsikre oss om at det ikke var en drøm. Det var en skjellsettende opplevelse for oss begge.»

Paret ble viet i São Paulo Brasil tempel 13. april 1979. De har fem barn.

Eldste Uceda ble født i juli 1953 i Lima, Peru. Han er sønn av Juan Jose Uceda Perez og Ines Andrade Uceda. Etter at han ble medlem av Kirken i 1972, studerte eldste Uceda regnskapsførsel og PR ved Jose Carlos Mariátegui-instituttet i Lima. Han studerte også bedriftsledelse ved Centro Andino de G.E.-instituttet og tok en bachelorgrad i PR ved San Luis Gonzaga universitet.

Eldste Uceda har arbeidet i Kirkens skoleverk som områdeleder for Peru og Bolivia. I 2003 flyttet han fra Peru til New Jersey i USA for å hjelpe sin far å utvikle en språkskole.

I tillegg til sin misjonærtjeneste har eldste Uceda virket som høyrådsmedlem, biskop, stavspresident, president for Lima Peru nord misjon og områdesytti. Han virker nå i De syttis første quorum.

«Jeg har et sterkt vitnesbyrd om personlig åpenbaring fra Den hellige ånd,» sier eldste Uceda. «Dette vitnesbyrdet blir stadig bekreftet gjennom velsignelser som kommer av lydighet.»