2010
Eldste Gerrit W. Gong

Eldste Gerrit W. Gong

i De sytti

Elder Gerrit W. Gong

Eldste Gerrit Walter Gong er kjent med bønnens kraft og vet at vår himmelske Fader har en plan for sine barn. Da eldste Gong var ung, ble moren alvorlig syk. Han husker at han ba «med en liten gutts ord og følelser» om at hun måtte overleve.

«Bønner besvares ulikt på forskjellige tider i vårt liv, men den gangen, er jeg takknemlig for å kunne si, følte og visste jeg at hun ville bli bedre,» sier eldste Gong. «Jeg har aldri siden tvilt på at vår himmelske Fader virkelig hører våre bønner og, i sin egen visdom og på sin egen måte, besvarer dem.»

Eldste Gong har siden opplevd denne kommunikasjonen med en kjærlig himmelsk Fader gjentatte ganger, blant annet, sier han, da han skulle gifte seg, oppdra barn, ta avgjørelser angående sin utdannelse og karriere og i sin tjeneste i Kirken.

Før han ble kalt til De syttis første quorum virket eldste Gong som høyrådsmedlem, høyprestenes gruppeleder, rådgiver i et presidentskap for Søndagsskolen på stavsplan, Seminar-lærer, biskop, stavens misjonspresident, stavspresident og områdesytti.

Som yrkesutøver har eldste Gong vært spesialassistent for USAs assisterende utenriksminister og spesialassistent for USAs ambassadør i Beijing i Kina. Han har også hatt stillinger ved Senter for strategiske og internasjonale studier (CSIS) i Washington, D.C. Da han ble kalt, hadde han stillingen som assistent for Brigham Young Universitys president, med ansvar for planlegging og evaluering.

Eldste Gong er sønn av Walter og Jean Gong. Han ble født i desember 1953 og vokste opp i Palo Alto, California. Han tok en bachelorgrad i universitets- og asiatiske studier ved Brigham Young University. Han tok senere mastergrad og doktorgrad i internasjonale relasjoner ved Oxford University, hvor han var Rhodes-stipendiat.

Han var på misjon i Taiwan, og giftet seg senere med Susan Lindsay i Salt Lake tempel i januar 1980. De har fire sønner.