2010
Oversikt over den 180. årlige generalkonferanse

Oversikt over den 180. årlige generalkonferanse

Lørdag morgen, 3. april 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Ledet av: President Dieter F. Uchtdorf. Åpningsbønn: Eldste Yoshihiko Kikuchi. Avslutningsbønn: Eldste Erich W. Kopischke. Sang av Tabernakelkoret; Mack Wilberg, dirigent; Richard Elliott og Andrew Unsworth, organister: «Hvor det er skjønt, min Herre Gud», Salmer, nr. 80; «La oss stemme i et kor», Salmer, nr. 24; «Det er solskinn i min sjel idag», Salmer, nr. 177; arr. Wilberg, ikke utgitt; «Led oss, o du store Jehova», Salmer, nr. 48; «Han sendte Sønnen», Barnas sangbok, 20-21, arr. Hofheins, ikke utgitt; «Så sikker en grunnvoll», Salmer, nr. 42, arr. Wilberg, ikke utgitt.

Lørdag ettermiddag, 3. april 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Ledet av: President Dieter F. Uchtdorf. Åpningsbønn: Eldste Lynn G. Robbins. Avslutningsbønn: Eldste Craig C. Christensen. Sang av et kombinert kor fra Orem Institute of Religion; Ryan Eggett og Allen Matthews, dirigenter; Bonnie Goodliffe, organist: «Kom, lytt nå til profetens røst», Salmer, nr. 18; «Min Frelsers kjærlighet», Barnas sangbok, 42-43, arr. Dayley, utg. Jackman; «Ha takk for profeten du sendte», Salmer, nr.17; «Nærmere deg, min Gud», Salmer, nr. 82, arr. Duffin, ikke utgitt.

Prestedømsmøtet, lørdag aften, 3. april 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Ledet av: President Henry B. Eyring. Åpningsbønn: Eldste Keith K. Hilbig. Avslutningsbønn: Eldste Michael John U. Teh. Sang av et prestedømskor fra Brigham Young University; Ronald Staheli, dirigent; Clay Christiansen og Richard Elliott, organister: «Gud elsket oss, sin Sønn oss ga», Salmer, nr. 99, arr. McDavitt, ikke utgitt; «Velg det rette», Salmer, nr. 131, arr. Hall, ikke utgitt; «Lover den Herre Gud», Salmer, nr. 29; «Jernstangen», Salmer, nr. 202, arr. Staheli, ikke utgitt.

Søndag morgen, 4. april 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Ledet av: President Henry B. Eyring. Åpningsbønn: Eldste Kenneth Johnson. Avslutningsbønn: Eldste Wolfgang H. Paul. Sang av Tabernakelkoret; Mack Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Andrew Unsworth og Clay Christiansen, organister: «On This Day of Joy and Gladness», Hymns, nr. 64; «Jesus Krist oppstanden er», Salmer, nr. 117; «This Is the Christ», Moody, arr. Bradford, utg. Nature Sings; «Se, Herren konge er», Salmer, nr. 43; «Når Han kommer igjen», Barnas sangbok, 46-47, arr. Murphy, ikke utgitt; «Jesus Kristus er oppstanden» Salmer, nr. 115, arr. Wilberg, ikke utgitt.

Søndag ettermiddag, 4. april 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Ledet av: President Henry B. Eyring. Åpningsbønn: Eldste Christoffel Golden jr. Avslutningsbønn: Biskop Richard C. Edgley. Sang av Tabernakelkoret; Mack Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Linda Margetts og Bonnie Goodliffe, organister: «Du kongers konge, kom», Salmer, nr. 22, arr. Murphy, ikke utgitt; «Jesus, Once of Humble Birth», Hymns, nr. 196, arr. Kasen, utg. Jackman; «Han lever, min Forløser stor», Salmer, nr. 66; «O, bli hos meg, det aften er», Salmer, nr. 51, arr. Wilberg, ikke utgitt.

Lørdag kveld, 27. mars 2010, Unge kvinners fellesmøte

Presidium: President Thomas S. Monson. Ledet av: Elaine S. Dalton. Åpningsbønn: Karlee Gubler. Avslutningsbønn: Kendrick Smaellie. Sang av et Unge kvinners kor fra stavene Lehi Utah, Lehi Utah øst, Lehi Utah nord og Lehi Utah syd; Merrilee Webb, dirigent; Bonnie Goodliffe, organist: «Høyt oppå fjellets topp», Salmer, no. 4, arr. Webb, ikke utgitt; «Kjære barn, din Gud er nær deg», Salmer, nr. 49, arr. Watkins, ikke utgitt; «Be Strong», A Brand New Year: 2010 Youth Celebration, ikke utgitt; «O, du salighetens klippe», Salme, nr. 148, arr. Kasen, utg. Jackman; «Så sikker en grunnvoll», Salmer, nr. 42, diskant arr. Webb.

Taler fra konferansen

Du finner taler fra generalkonferansen på mange språk ved å gå inn på conference.lds.org. Velg deretter språk. Lydopptak fra konferansen skal normalt være tilgjengelig på distribusjonssentrene innen 2 måneder etter konferansen.

Budskap for hjemmelærere og besøkende lærerinner

Som budskap for hjemmelærere og besøkende lærerinner velger du den talen som best dekker behovene til dem du besøker.

OMSLAGSSIDEN

Forsiden: Fotografi av president Thomas S. Monson og søster Frances Monson: John Luke. Siste omslagsside: Fotografi av Salt Lake tempel: Weston Colton.

FOTOGRAFIER FRA KONFERANSEN

Bilder fra generalkonferansen i Salt Lake City ble tatt av Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Lindsay Briggs, Cody Bell, Mark Weinberg, Weston Colton, Jenica Heintzelman, Brandon Flint, og Robert Casey; i Argentina av Lucio Javier Fleytas og Cristian Rafael López Fonseca; i Brasil av Laureni Ademar Fochetto og Ana Claudia Soli; i Chile av Oscar Schmittner; i Den tsjekkiske republikk av Bev Robison; i Frankrike av Carlos Gonzalez; i Filippinene av Edwin Redrino og i Oregon, USA, av John Snyder.