Muziek
O volk van Zion
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

28

O volk van Zion

Bezield

1. O volk van Zion, hoor de stem van Hem die tot u zegt:

Bereid de wegen van de Heer en maak zijn paden recht.

Bereid de maaltijd van het Lam en nodig ’t mensdom uit,

want zie, de grote Bruidegom komt spoedig naar zijn bruid.

2. Roep aan de Heer opdat zijn rijk zal voortgaan over d’aard’,

totdat het mensdom overal zijn waarheid heeft aanvaard.

De sleutels zijn ons toevertrouwd: het heilswoord nu verbreid!

en steun het wonderbare werk van deze laatste tijd.

3. Aanschouw, de glorie van de Heer zet Zions berg in gloed;

uit ied’re natie richt men nu naar haar banier zijn voet.

O volk van Zion, wees uw God met vreugde toegewijd,

want eer en macht en heerlijkheid is Hem in eeuwigheid!

Tekst: naar Ed M. Rowe (1878–1951). © 1948 IRI

Muziek: Robert P. Manookin (1918–1997). © 1948 IRI

Leer en Verbonden 65

Leer en Verbonden 64:41–42