Muziek
Hoe groot de wijsheid
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

131

Hoe groot de wijsheid

Rustig

1. Hoe groot de wijsheid van de Heer, zijn liefde eindeloos,

toen Hij zijn Zoon naar d’ aarde zond, als Heiland Hem verkoos.

2. Onschuldig vloeide eens zijn bloed als losprijs voor de mens.

Zijn leven gaf Hij ons tot heil, vervullend ’s Vaders wens.

3. Dit avondmaal wijst ons terug naar d’ heilge offerand’

van ’t vlek’loos Lam op Golgota aan ’t hout van vloek en schand’.

4. Het brood zegt ons dat Hij zijn vlees, zijn lichaam voor ons gaf

en voor der mensheid zond’ en schuld ternederging in ’t graf.

5. Het water, tot dit doel gewijd, dat men ons hier nu biedt,

zegt dat door Zijn vergoten bloed vergeving is geschied.

6. Hoe groots, hoe heerlijk, hoe volmaakt het heilsplan, ons verleend;

genade en gerechtigheid zijn thans in liefd’ vereend.

Tekst: naar Eliza R. Snow (1804–1887)

Muziek: Thomas McIntyre (1833–1914)

Mozes 4:1–2

Alma 42:14–15