Muziek
Beveel gerust uw wegen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

37

Beveel gerust uw wegen

Kalm

1. Beveel gerust uw wegen,

al wat u ’t harte deert,

der trouwe hoed’ en zegen

van Hem, die ’t al regeert.

Die wolken, lucht en winden

wijst spoor en loop en baan,

zal ook wel wegen vinden,

waarlangs uw voet kan gaan.

2. Een weg hebt G’ allerwegen,

geen middel dat U faalt.

Uw doen is louter zegen,

uw gang met licht omstraald.

Niets kan uw werk verhind’ren,

uw plannen zijn gewis.

Gij doet voor al uw kind’ren

wat hun het heilzaamst is.

3. Hoor onze smeekgebeden;

Heer, red ons uit de nood!

Sterk onze wank’le schreden

en leer ons tot de dood

vertrouwen op uw zegen

en vaderlijk beleid,

dan voeren onze wegen

naar ’t rijk der heerlijkheid.

Tekst: naar Paul Gerhardt (1607–1676); vertaling Bernard ter Haar (1806–1880)

Muziek: Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812–1875)

Spreuken 3:5–6

Leer en Verbonden 84:116