Muziek
Daar Gij mij veel gegeven hebt

151

Daar Gij mij veel gegeven hebt

De woorden van Daar Gij mij veel gegeven hebt zijn niet beschikbaar vanwege licentiebeperkingen.

Jakob 2:17–19

Mosiah 18:27–29