Muziek
Israël, hoor, God roept u allen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

7

Israël, hoor, God roept u allen

Bezield

1. Isr’el, hoor, God roept u allen,

roept u weg uit zond’ en wee.

’t Grote Babylon zal vallen,

al haar hoogten trekt God mee.

Kom tot Zion, kom tot Zion,

eer zijn toorn neemt weg de vreê.

Kom tot Zion, kom tot Zion,

eer zijn toorn neemt weg de vreê.

2. Isr’el, hoor het woord des Heren,

leen aan Jezus’ stem uw oor!

Spoedig gloort de dag van ere

dat zijn Isr’el Hem behoort

Kom tot Zion, kom tot Zion,

juich nu met der heil’gen koor.

Kom tot Zion, kom tot Zion,

juich nu met der heil’gen koor.

3. Isr’el, Isr’el, eng’len zweven

uit de hemel tot u neer

om van Godes macht te geven

dat gij u vergaad’re weer.

Kom tot Zion, kom tot Zion,

want weldra komt onze Heer.

Kom tot Zion, kom tot Zion,

want weldra komt onze Heer.

4. Isr’el, Isr’el, waarom toeft gij

langer nog in duisternis?

Zie, de dagen worden banger,

niets zij meer een hindernis.

Kom tot Zion, kom tot Zion,

Zions jubel is gewis.

Kom tot Zion, kom tot Zion,

Zions jubel is gewis.

Tekst: naar Richard Smyth (1838–1914)

Muziek: Charles C. Converse (1832–1918)

Leer en Verbonden 133:7–16