Muziek
Er is uit dorre aarde
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

140

Er is uit dorre aarde

Bedachtzaam

1. Er is uit dorre aarde

een takje groen en teer,

doch van onschatb’re waarde,

gesproten: ’t is de Heer.

Daar in een beestenstal

werd Hij als Kind geboren,

de Schepper van ’t heelal.

2. Geen plaats en mensenwoning,

zijn ouders gans alleen,

en toch was ’t aller Koning

die daar in ’t vlees verscheen.

Hij daalde van zijn troon,

en daar in Betlems dreven

werd Hij des Mensen Zoon

3. Ontelb’re eng’lenscharen

vervulden ’t hemelrond

terwijl de blijde mare

weerklonk uit aller mond:

De hoge God zij eer!

In mensen welbehagen!

De vreed’ op aard’ keert weer!

4. Die Heiland werd geboren

opdat Hij door zijn kruis

de mens, die was verloren,

weerbracht in ’t Vaderhuis.

Prijst Jezus, onze Heer!

Laat alle mensentongen

Hem geven lof en eer!

Tekst: naar oud Duits kerstlied, Speierisches Gesangbuch, 1600

Muziek: oude melodie, zetting Michael Prätorius (1571–1621), gew.

Jesaja 53:1–2, 11–12

Lucas 2:1–20