Muziek
Dank voor de zondagsschool
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

180

Dank voor de zondagsschool

Blij

1. Dank voor de zondagsschool. Lof zij de tijd

dat ’t rein evangelie alom wordt verbreid.

Dank voor de leraars, wier zorgens steeds weer

ons houden in ’t licht van Gods waarheid en leer.

[Chorus]

Kom, klink’ ons vreugdelied, zing blij van zin,

stem met het lied van de zondagsschool in.

Groot zij de glorie van wie hier goed leeft,

die ’t kwaad overwint en naar ’t beet’re streeft.

2. Laat uw gedachten versierd zijn met deugd,

en mijd toch het kwade reeds vroeg in uw jeugd.

Streef met de heil’gen naar daden zo goed,

dat al het verkeerde dan wegvluchten moet.

[Chorus]

Kom, klink’ ons vreugdelied, zing blij van zin,

stem met het lied van de zondagsschool in.

Groot zij de glorie van wie hier goed leeft,

die ’t kwaad overwint en naar ’t beet’re streeft.

3. Wees een wijs voorbeeld dan iedere dag,

en toon dat wij hand’len met Godes gezag.

Tracht aan verzoeking steeds weerstand te biên,

dat elk van ons eenmaal verhoging verdien’!

[Chorus]

Kom, klink’ ons vreugdelied, zing blij van zin,

stem met het lied van de zondagsschool in.

Groot zij de glorie van wie hier goed leeft,

die ’t kwaad overwint en naar ’t beet’re streeft.

Tekst: naar William Willes (1814–1890)

Muziek: James R. Murray (1841–1905)

Mosiah 18:23, 25

Romeinen 12:21