Muziek
God is liefde
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

56

God is liefde

Lieflijk

1. D’aarde met haar bloemenpracht,

’t luchtruim waar de zonne lacht,

’s hemels onbegrensde ruimt’,

en de zee, die bruist en schuimt;

alles juicht of fluistert zoet:

God is liefde, God is goed.

2. ’t Zacht geluid op berg en dal,

vogels zingend overal,

’t briesje, ruisend op de kreek,

’t zachte murmelen der beek,

brengen ons een blijde groet:

God is liefde, God is goed.

3. Alle hoop die wellen kon

uit des harten reine bron,

alle vreugd te zaam vergaard

in een woning hier op aard’,

tonen in hun warme gloed:

God is liefde, God is goed.

Tekst: naar Thomas R. Taylor (1807–1835). Engelse versie opgenomen in het eerste HLD-zangboek, 1835.

Muziek: Thomas C. Griggs (1845–1903)

1 Johannes 4:7–8

Mozes 6:63