Muziek
Mijn Verlosser leeft
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

91

Mijn Verlosser leeft

Blij

1. Ik weet dat mijn Verlosser leeft, herrezen Heiland, Zone Gods,

Verwinnaar, boven pijn en dood, mijn Koning, Leider en mijn Rots.

2. Hij leeft, de Bron van mijn geloof, de Hoop van ieder mens op aard’,

het Baken naar een beter oord, het Licht waardoor de doodsnacht klaart.

3. O, schenk mij toch uw goede Geest, uw vrede, die van angst bevrijdt,

de kracht op ’t smalle pad te gaan dat voert naar eeuw’ge zaligheid.

Tekst: naar Gordon B. Hinckley (1910– ). © 1985 IRI

Muziek: G. Homer Durham (1911–1985). © 1985 IRI

Leer en Verbonden 76:22–24, 41–42

Job 19:25