Muziek
O zoete ure van gebed
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

98

O zoete ure van gebed

Vredig

1. O zoete ure van gebed,

gij rukt mij uit der zorgen net

en doet mij aan mijns Vaders troon

genade vinden door zijn Zoon.

In tijden van verdriet en smart

vond ik vaak balsem voor het hart,

en werd des bozen wil belet

door u, gij ure van gebed,

en werd des bozen wil belet

door u, gij ure van gebed.

2. O zoete ure van gebed,

mijn smeking brengt gij onverlet

tot Hem wiens trouw en lief’lijkheid

mijn ziel met zeek’re hoop verblijdt.

En daar Hij wil dat ik zijn stem

gelovig volg en bouw op Hem,

werp ’k heel mijn last op Hem, die redt,

in u, gij ure van gebed,

werp ’k heel mijn last op Hem, die redt,

in u, gij ure van gebed.

Tekst: oorspronkelijke tekst toegeschreven aan William W. Walford (1772–1850)

Muziek: William B. Bradbury (1816–1868), gew.

Psalm 55:17–18, 23

Filippenzen 4:6–7