Muziek
Zingen wij voor ’t scheiden
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

104

Zingen wij voor ’t scheiden

Eerbiedig

1. Zingen wij voor ’t scheiden nog een lied ter eer

van ons aller Vader, die ons mint zo teer.

Voor zijn grote goedheid, voor zijn liefd’ en trouw

zingen wij gezangen in dit godsgebouw.

2. Prijs Hem voor genade, voor uw gunstig lot,

voor uw zegeningen; prijs de Heer, uw God!

Laat uw blijde zangen klinken in het rond,

prijs de Allerhoogste nu met hart en mond.

3. Jezus, onze Redder, o, geef ons gehoor

nu wij voor U buigen, leen een luist’rend oor.

Hoed ons, Heer, voor dwaling, leid ons t’ allen tijd’,

help ons U te dienen, dankbaar en verblijd.

Tekst: naar George Manwaring (1854–1889)

Muziek: Ebenezer Beesley (1840–1906)

Psalm 147:1

Alma 26:8