Muziek
Hoe mild is Godes woord
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

87

Hoe mild is Godes woord

Vriendelijk

1. Hoe mild is Godes woord, elk voorschrift en gebod!

Kom, werp uw lasten op de Heer, vertrouw aan Hem uw lot.

2. Hij, die met waakzaam oog zijn heil’gen hier aanschouwt,

wiens hand het gans heelal bestuurt, word’ onbegrensd vertrouwd.

3. Waarom die zware last van zorg op uw gemoed?

O, buig u voor de Vader neer, ontvang vertroosting zoet.

4. Zijn goedheid, eindeloos, staat vast, verandert niet.

’k Leg al mijn lasten voor Hem neer en zing een dankbaar lied.

Tekst: naar Philip Doddridge (1702–1751)

Muziek: Hans G. Nägeli (1773–1836); bew. Lowell Mason (1792–1872)

1 Johannes 5:3

Psalm 55:23