Muziek
Heer, voor ’t scheiden bidden w’U
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

106

Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Als een gebed

1. Heer, voor ’t scheiden bidden w’ U:

zegen wat wij leerden nu,

plant het diep in elk gemoed,

’t blijv’ ons bij als eeuwig goed.

2. Heer, in d’ onschuld onzer jeugd

zijn uw wetten onze vreugd;

’t pad der waarheid trekt ons aan,

help ons daarop voort te gaan.

3. Vader, liefdevol en goed,

schenk ons rust in ons gemoed;

maak ons tot uw dienst bereid,

sterk ons in gerechtigheid.

4. O, vergeef ons als, helaas,

ons gedrag is dom en dwaas.

Help ons zo te leven, Heer,

dat w’ U eren immermeer.

Tekst: naar George Manwaring (1854–1889)

Muziek: Benjamin Milgrove (1731–1810), bew. Ebenezer Beesley (1840–1906)

Psalm 119:33–35