Muziek
Verblijd u in de Heer!
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

42

Verblijd u in de Heer!

Bezield

1. Verblijd u in de Heer! Betoon uw Koning eer!

Sterv’lingen, juich en zing, en prijs Hem immermeer.

[Chorus]

Verhef uw hart! Verhef uw stem!

Te allen tijde wees verblijd!

Verhef uw hart! Verhef uw stem verblijd!

Ik zeg u: Wees verblijd!

2. De Heer, uw God, regeert, de God van kracht en licht.

Door zijn verzoening heeft Hij eeuwig heil gesticht.

[Chorus]

Verhef uw hart! Verhef uw stem!

Te allen tijde wees verblijd!

Verhef uw hart! Verhef uw stem verblijd!

Ik zeg u: Wees verblijd!

3. Zijn koninkrijk staat fier; Hij leidt met vaste hand.

Boven de macht van hel en dood houdt Christus stand.

[Chorus]

Verhef uw hart! Verhef uw stem!

Te allen tijde wees verblijd!

Verhef uw hart! Verhef uw stem verblijd!

Ik zeg u: Wees verblijd!

Tekst: naar Charles Wesley (1707–1788)

Muziek: Horatio Parker (1863–1919)

Filippenzen 4:4

Psalm 32:11