Muziek
Luister naar het woord des Heren
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

16

Luister naar het woord des Heren

Vastberaden

1. Kom, luister naar het woord des Heren,

zoals het is geopenbaard.

De hemel werd opnieuw geopend

en profetie kwam weer op aard’!

2. De Here zal zijn volk verlossen;

gebonden wordt de boze macht.

De waarheid wordt op aard’ gevestigd

en alles wordt bijeengebracht.

3. Hij komt! De grote dag des Heren,

en wie houdt stand als Hij verschijnt?

Hij is als vuur, brengt recht en vrede,

zodat het kwaad voorgoed verdwijnt.

4. Van vreugde laat de bergen juichen:

Hij brengt zijn volk gerechtigheid!

Zijn woord staat vast, zal immer blijven,

aan Hem de glorie voor altijd!

Tekst en muziek: Frans Heijdemann (1952– ). Gebaseerd op de hiernaast aangegeven schriftuurplaatsen.

Leer en Verbonden 84:99–102

Leer en Verbonden 128:23–24