Muziek
Als een hemel op de aarde
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

194

Als een hemel op de aarde

Opgewekt

1. Als een hemel op de aarde is een fijn gezin,

schenkt ons vreugde en geluk, brengt rijke zegen in:

liefde, vriendschap, tederheid,

warmte en geborgenheid;

zo wordt thuis een stukje hemel waar wij willen zijn.

2. Wekelijks als huisgezin vernemen wij Gods raad,

dienen wij met blij gemoed de Heer in woord en daad.

Ouders geven ’t voorbeeld goed

dat de kind’ren volgen doet,

strevend naar ons hemels thuis waar wij willen zijn.

3. Daag’lijks biddend als gezin ervaren wij zijn macht,

trouw studerend in de Schrift, zo groeien wij in kracht.

Met ons loflied zeggen wij:

Vader, blijf steeds aan mijn zij,

reizend naar ons hemels thuis waar wij willen zijn!

Tekst: naar Carolyn Hamilton Klopfer (1936– ). © 1985 IRI

Muziek: W. Herbert Klopfer (1936– ). © 1985 IRI

Efeziërs 6:1–4

Mosiah 4:13–15