Muziek
Gods Geest brandt in ’t harte
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

2

Gods Geest brandt in ’t harte

Uitbundig

1. Gods Geest brandt in ’t harte als vuur en als vlammen,

de glorie der laatste bedeling komt voort,

gezichten en gaven vanouds keren weder

en eng’len bezoeken der sterv’lingen oord.

[Chorus]

Wij zingen en juichen met hemelse koren:

Hosanna, hosanna, de Vader en Zoon!

Al d’ere zij Hun in de hoge gegeven,

voor eeuwig en immer rondom hun troon.

2. De Heiland te volgen zij immer ons streven,

zijn priestershap leidt ons wat er ook gebeurt.

Gods kennis en leer wordt alomme gepredikt,

de sluier der aarde wordt opengescheurd.

[Chorus]

Wij zingen en juichen met hemelse koren:

Hosanna, hosanna, de Vader en Zoon!

Al d’ere zij Hun in de hoge gegeven,

voor eeuwig en immer rondom hun troon.

3. Wij komen tezamen in zuiv’re aanbidding,

verbreiden het godsrijk op ’s hemels gebod.

Dat wij door geloof nu ook mogen beerven

de gaven, gezichten en glorie van God.

[Chorus]

Wij zingen en juichen met hemelse koren:

Hosanna, hosanna, de Vader en Zoon!

Al d’ere zij Hun in de hoge gegeven,

voor eeuwig en immer rondom hun troon.

4. Gezegend de dag dat de lamm’ren en leeuwen

in vriendschap en vrede tezaam zijn vergaard.

Als Efr’im gekroond wordt met zegen in Zion

en Jezus in glorie daalt neder op aard’.

[Chorus]

Wij zingen en juichen met hemelse koren:

Hosanna, hosanna, de Vader en Zoon!

Al d’ere zij Hun in de hoge gegeven,

voor eeuwig en immer rondom hun troon.

Tekst: naar William W. Phelps (1792–1872). Engelse versie opgenomen in het eerste HLD-zangboek, 1835. Gezongen bij de inwijding van de Kirtland-tempel in 1836.

Muziek: anon, ca. 1844

Leer en Verbonden 109:79–80

Leer en Verbonden 110