Muziek
Kom, de reis nu hervat
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

152

Kom, de reis nu hervat

Resoluut

1. Kom, de reis nu hervat,

voortgegaan op het pad

van ’t huidige jaar,

en nooit blijven staan tot de Meester is daar.

Wat zijn wil ons ook vraagt,

laat ons ’t doen onversaagd.

Kom, ontplooi elk talent

met de hoop en ’t geduld die de liefde slechts kent,

met de hoop en ’t geduld die de liefde slechts kent.

2. Ons leven, een droom,

de tijd als een stroom,

gaan spoedig voorbij

en alles vliedt heen, niets houdt stil voor u of mij.

Ieder ogenblik vlucht

in het ijle der lucht.

Het millennium Gods

komt zeer snel naderbij en d’ oneindigheid is daar,

komt zeer snel naderbij en d’ oneindigheid is daar.

3. O, getuig’ in het uur

van zijn komst elk vol vuur:

Mijn strijd is volbracht,

en het werk is voltooid dat door U werd verwacht.

Dat dan worde gehoord

dit gezegende woord:

U was kloek in de strijd,

ga de vreugde thans in, in mijn rijk u bereid,

ga de vreugde thans in, in mijn rijk u bereid.

Tekst: naar Charles Wesley (1707–1788)

Muziek: toegeschreven aan James Lucas, geb. 1726

2 Timoteüs 4:7–8

Matteüs 25:21 (14–30)