Muziek
’t Licht van de morgen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

134

’t Licht van de morgen

Vreugdevol

1. ’t Licht van de morgen tint goudgeel de lucht,

schemer en schaduw, ze nemen de vlucht;

’t aardrijk ontwaakt uit zijn sombere nacht;

Jezus heeft leven, nieuw leven gebracht.

2. ’t Rijk van de dood bindt des levens Vorst niet;

Hij is verrezen, Hem huldigt ons lied.

Eeuwig zit Hij aan de rechterhand Gods;

kroont Hem, uw Koning, belijdt Hem, uw Rots.

3. Lieflijke morgen, van Gods licht vervuld;

zie, hoe het zonlicht de schepping verguldt.

Hemel en glorie weerschijnen in ’t graf

sinds Hij verrees, ’t eeuwig leven ons gaf.

Tekst: naar C. D. Martin

Muziek: William J. C. Thiel

Matteüs 28:1–9

Lucas 24:37–48