Muziek
Nu zijt wellekome
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

142

Nu zijt wellekome

Bedachtzaam

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer.

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer.¹

Kyrieleis!²

2. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.

Betlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’

Kyrieleis!

3. Wijzen uit het Oosten uit zo verre land,

zij zochten onze Here met offerand.

Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud,

t’ ere van dat Kindje, dat alle ding behoudt.

Kyrieleis!

¹Dit kerstlied dateert van vóór de herstelling van het evangelie.
²Afkorting van de Griekse aanroep Kyrie eleison, Heer, erbarm U over ons.

Tekst en muziek: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen, ’s–Hertogenbosch, 1627

Lucas 2:1–20

Matteüs 2:1–12