Muziek
Herders, Hij is geboren
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

137

Herders, Hij is geboren

Opgewekt

1. Herders, Hij is geboren in ’t midden van de nacht,

die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht.

Vrolijk o herderkens, zongen ons d’ engelkens,

zongen met blijde stem: Haast u naar Bethlehem!

2. Als wij daar zijn gekomen: ziet, een klein kindeken

leit op ’t strooi nieuw geboren, zoet als een lammeken.

D’ oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan;

’t weende uit druk en rouw in deze straffe kou.

3. Ziet, wij schenken u samen een teer klein lammeken;

boter, melk en sanne¹ voor uw lief mondeken.

Na, na, na, kindje teer, sus, sus, en krijt niet meer;

doet uw klein oogskens toe, zij zijn van ’t krijten moe.

4. ’t Kindjen begon te slapen, de moeder sprak ons aan:

Lieve herderkens samen, wilt zoetjes buiten gaan;

uliê zij peis en vree, dat brengt mijn kind u mee,

want ’t is uw God en Heer; komt morgen nog eens weer.

¹room

Tekst: naar Liefde-vier in den Kerstnacht, Leuven, 1669

Muziek: De gheestelijcken leeuwercker, Antwerpen, 1645; zetting naar Gerardina Debaene (1927– ).

Lucas 2:7–20