Muziek
Schoon soms beproeving kwellen mag
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

84

Schoon soms beproeving kwellen mag

Blijmoedig

1. Schoon soms beproeving kwellen mag,

heil’gen, houd stand in ’t nieuw verbond.

D’opstanding brengt de nieuwe dag,

spreidt dra zijn levenslicht in ’t rond,

spreidt dra zijn levenslicht in ’t rond.

2. Wordt soms geluk hier ondermijnd,

toch is de tijd op aard’ niet lang

voor glorierijk de Heer verschijnt,

Hem looft en prijst der eng’len zang,

Hem looft en prijst der eng’len zang.

3. Richt steeds uw hart in lof tot God,

voegt u in ’s Heren hand gedwee.

Als moeiten plagen hier uw lot,

zegt Christus: In Mij vindt gij vreê,

zegt Christus: In Mij vindt gij vreê.

4. Schoon smaad en hoon hier op u daalt,

gij voor de vijands woede vliedt;

Jehovahs woord heeft nooit gefaald,

denk nooit dat Gods plan is te niet,

denk nooit dat Gods plan is te niet.

Tekst: naar Eliza R. Snow (1804–1887)

Muziek: George Careless (1839–1932)

Leer en Verbonden 58:2–4

Johannes 16:33