Muziek
Hoort der eng’len lied, zo schoon
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

148

Hoort der eng’len lied, zo schoon

Krachtig

1. Hoort der eng’len lied, zo schoon:

Ere zij Gods Een’ge Zoon!

Vreed’ op aard’ en zaligheid

door zijn liefde ons bereid.

Al gij volk’ren, zingt van vreugd,

weest met d’ eng’lenschaar verheugd,

zingt met hen: In Betlems stal

ligt het Kerstkind, Heer van ’t al!

[Chorus]

Hoort der eng’len lied, zo schoon:

Ere zij Gods Een’ge Zoon!

2. Lof aan U die eeuwig leeft

en op aarde vrede geeft;

Gij die ons geworden zijt

Bron van heil in onze tijd.

Al uw glorie legt Gij af,

ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein

nieuwgeboren zouden zijn.

[Chorus]

Hoort der eng’len lied, zo schoon:

Ere zij Gods Een’ge Zoon!

Tekst: naar Charles Wesley (1707–1788)

Muziek: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)

Lucas 2:8–14

Jesaja 53