Muziek
Christus is verrezen nu
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

136

Christus is verrezen nu

Juichend

1. Christus is verrezen nu, halleluja!

Mens en eng’len melden ’t u. halleluja!

Jubel luid en zing verheugd, halleluja!

Antwoord, aard’, op ’s hemels vreugd, halleluja!

2. Jezus’ doodsstrijd is gestreên, halleluja!

’t Duister van deez’ aard’ verdween, halleluja!

Glorievol het pleit volbracht, halleluja!

’t Liefdesoffer brak de nacht, halleluja!

3. Looft Hem die het graf ontvlood, halleluja!

Waar ’s uw prikkel toch, o dood? halleluja!

Ons stond Hij zijn leven af, halleluja!

Waar ’s uw zegepraal, o graf? halleluja!

Tekst: naar Charles Wesley (1707–1788)

Muziek: uit Lyra Davidica, 1708

Matteüs 28:5–6

1 Korintiërs 15:20, 53–57