Muziek
De tijd is zeer kort
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

34

De tijd is zeer kort

Vastberaden

1. De tijd is zeer kort! Gaat, en predikt de volken:

Bekeert u, het koninkrijk Gods is nabij!

Spoedt heen, gij herauten, spreidt uit als de wolken,

verbreidt nu de waarheid en Gods heerschappij,

verbreidt nu de waarheid en Gods heerschappij!

2. Schuwt nimmer uw plichten, hoe zwaar die ook schijnen,

maar volgt steeds uw Redder, uw Voorbeeld, uw Vriend!

Want weet dat beproeving, hoe scherp ook de pijnen,

voor kind’ren van God tot verhoging eens dient,

voor kind’ren van God tot verhoging eens dient.

3. O, weet dat uw beden Jehovah bekend zijn,

nee, niets is verborgen voor zijn alziend oog.

Vreest niet, want zijn oor zal tot uw beê geneigd zijn,

Hij hoorde zijn volk steeds dat need’rig zich boog,

Hij hoorde zijn volk steeds dat need’rig zich boog.

4. Uw eeuw’ge volmaking zij ’t doel van uw streven,

zoekt’s hemels beloning, o, neemt dat besluit,

want d’ opstanding brengt u dan ’t eeuwige leven,

dan nodigt u Jezus tot zijn feestmaal uit,

dan nodigt u Jezus tot zijn feestmaal uit.

Tekst: naar Eliza R. Snow (1804–1887)

Muziek: Duitse melodie, 18e eeuw

Leer en Verbonden 33:2–10, 17

Leer en Verbonden 51:19