Muziek
Liefderijk Vader
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

89

Liefderijk Vader

Als een gebed

1. Liefderijk Vader, hoor, alom op aarde

danken uw kind’ren dat G’ in hen bewaarde

vrede des harten, uw volkomen vrede,

eeuwige vrede.

2. Dat Gij in ’t hart steeds ons die vreê blijft geven;

vreugde voor zielen die in wanhoop leven,

moedig vertrouwend in uw vreed’ oneindig,

eind’loze vrede.

3. God onzer vaad’ren, sterk elk volk in vrede;

uw vrede slechts brengt welzijn met zich mede.

Moge de wereld glorierijk verrijzen,

eeuwig U prijzen.

Tekst: naar Angus S. Hibbard

Muziek: Friedrich F. Flemming (1778–1813); bew. Edwin P. Parker (1836–1925)

Psalm 29:11

Johannes 14:27